Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
neděle, 30 leden 2011 19:52

Alergie 4/2000

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

EDITORIAL

Úvodní práce

H. Fazekašová, M. Hrubiško, I. Shawkatová, M. Buc: Frekvencie alel HLA-DRB1a-DQB1 u pacientov trpiacich na sennú nádchu a astmu spôsobenú peľom ambrózie

R. Půbal, L. Smolíková, V. Špičák, V. Bunc, M. Kovařík: Vliv pohybových programů na tělesnou zdatnost dětských astmatiků

V. Petrů: Studie AIR - pohled na astma ze dvou stran

Přehledné články

E. Seberová: Asthma bronchiale z pohledu pacienta

M. Fuchs: Zkřížená alergie

E. Daňková, E. Vítková: Aktivní imunizace imunodeficitních a alergických osob

D. Šedivá, I. Stříž: Získaný angioedém v důsledku deficitu C1-inhibitoru2

M. Jarešová, I. Stříž, I. Hložánek: Legionella - bakterie ohrožující imunosuprimované pacienty po orgánových transplantacích

farmakoterapie, imunoterapie

V. Špičák: Léčba dětského astmatu v prvních letech života

M. Fuchs: Antileukotrieny v léčbě průduškového astmatu

Diagnostická a léčebná technika

P. Čáp, K. Bičíková, T. Paul: Impulzní oscilometrie

Diskuzní fórum

V. Petrů: Návrh doporučeného postupu - diagnóza a léčba anafylaktických reakcí

Přečetli jsme za vás

Zprávy, kongresy

INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL

original papers

H. Fazekašová, M. Hrubiško, I. Shawkatová, M. Buc: HLA-DRB1 and -DQB1 Allele Frequencies in Patients Suffering from Hay Fever and Asthma Caused by Ragweed Pollen

R. Půbal, L. Smolíková, V. Špičák, V. Bunc, M. Kovařík: The Influence of Physical Exercise on the Fitness of Asthmatic Child

V. Petrů: The AIR Study – Asthma from two Points of Wiew

REVIEWS

E. Seberová: Bronchial Asthma - Patient´s Point of View

M. Fuchs: Cross Allergy

E. Daňková, E. Vítková: Vaccination of Immunodeficient and Allergic Persons

D. Šedivá, I. Stříž: Acquired Angioedema as a Result of C1 Inhibitor Deficiency

M. Jarešová, I. Stříž, I. Hložánek: Legionella - Bacteria Jeopardizing Immunosuppressed Patients After Organ Transplantations

PHARMACOThERAPY, IMMUNOThERAPY

V. Špičák: Treatment of Asthma in Early Childhood

M. Fuchs: Antileukotriens in Therapy of Bronchial Asthma

diagnostic and therapeutic technology

P. čáp, K. Bičíková, T. Paul: Impulse Oscillometry

Discussion forum

V. Petrů: Giudelines for the Diagnosis and Treatment of Anaphylaxis

We have read for you

NEWS, Congresses

INFORMATIONS

Na obálce: Impulzní oscilometrie - nová metoda měření plicních funkcí - princip měření

Číst 6604 krát