Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pátek, 04 únor 2011 07:33

Alergie Suppl. 1/2006

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
ABSTRACTS
ASTHMA, ALLERGY AND COPD 2006 – from the science to daily practice
GINA and the Patient
Suzanne S. Hurd
................................................................................................................ 6
Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) and the Patient
P. Van Cauwenberge
.......................................................................................................... 7
The patient Perspectives
Svein-Erik Myrseth
............................................................................................................ 8
How do we genuinely enhance doctor-patient partnership?
Martyn R Partridge
............................................................................................................ 9
Primary Prevention of Allergy and Asthma
John Warner
....................................................................................................................... 10
Prevention of Allergy and Asthma – Dream or Reality?
Ulrich Wahn
....................................................................................................................... 11
From Asthma Mechanisms to Therapy in Practice
Peter Barnes
....................................................................................................................... 12
Asthma and COPD - one or two diseases?
Ronald Dahl
....................................................................................................................... 12
The burden of allergy: The patients' Voice
Erkka Valovirta
.................................................................................................................. 13
Asthma, COPD and rhinitis in primary care
David Price
......................................................................................................................... 14
Pediatric asthma: How significant it is for the whole life?
Petr Pohunek
...................................................................................................................... 15
The Role of Genetics in the Evaluation of Asthma and its Treatment
Stephen T Holgate
............................................................................................................. 16
Allergy and asthma in future
Tari Haahtela
..................................................................................................................... 17
Message of nose to bronchi
Ester Seberová
................................................................................................................... 18
„Fighting for Breath" European patients' perspective on living
with severe asthma symptoms
Donna Covey
..................................................................................................................... 18
Refractory bronchial asthma – approach to our patients.
Vladimír Koblížek, Vratislav Sedlák, Zdeòka Paráková,
Bohuslav Král, František Salajka
..................................................................................... 19
Burden of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Czech Republic
Jaromír Musil
..................................................................................................................... 19
European Pollen Information Service – benefit for patients
Siegfried Jaeger
.................................................................................................................. 20
Smoking - cause or trigger
Viktor Kašák
...................................................................................................................... 21
Intervention in the indoor environment
Ariana Lajčíková
................................................................................................................ 21
We and Europe against food allergies
Simona Bìlohlávková
........................................................................................................ 22
CZECH INITIATIVE FOR ASTHMA ........................................................................... 23
ALLERGY AND ASTHMA IN THE CZECH REPUBLIC
Lékař a pacient. Partner a partner.
Physician and patient. Partner&Partner.
Viliam Meissner
................................................................................................................ 25
Kvalita života nemocných s tìžkým astmatem
Quality of life in patients with severe asthma
František Salajka
.............................................................................................................. 29
Průduškové astma – od dětství do dospělosti
Bronchial asthma – From Childhood to Adulthood
Petr Pohunek
...................................................................................................................... 32
Poselství nosu průduškám
Message of nose to bronchi
Ester Seberová
.................................................................................................................. 35
Pětileté sledování gravidních astmatiček
Asthma in Pregnancy- 5 years follow-up
Bronislava Novotná, Tomáš Pavlík
................................................................................. 39
Obtížně léčitelné astma (OLA) – pøístup k pacientovi s těžkým astmatem
Refractory bronchial asthma – approach to our patients
Vladimír Koblížek, Vratislav Sedlák, Zdeòka Paráková,
Bohuslav Král, František Salajka
................................................................................... 46
Aspirinem zlepšené astma (AZA) – vzácný fenotyp astmatu?
Aspirin-ameliorated asthma - a rare phenotype of asthma?
Krčmová Irena, Král Bohuslav, Paráková Zdena, Sedlák Vratislav,
Novotná Bronislava, Kašák Viktor, Halíková Jana, Chmelařová Soňa
........................ 49
Indukované sputum v èasné diagnostice astmatu
Induced sputum in early diagnostic of Asthma
Petr Panzner, Ivana Malkusová, Vladimír Hraško
......................................................... 52
Pohybová aktivita dìtských astmatikù
Physical activity in asthmatic children
Hana Janíčková, Zuzana Smrčková,
Jana Nosálová, Milena Dědičová
.................................................................................... 55
Intervence ve vnitøním prostředí
Intervention in the Indoor Environment
Ariana Lajčíková
............................................................................................................... 59
Pylová informaèní služba
Pollen Information Service
Ondøej Rybníček
............................................................................................................... 63
Evropa a my proti potravinové alergii
We and Europe against Food Allergies
Simona Bělohlávková
....................................................................................................... 66
Farmakoekonomika astmatu v České republice
Pharmacoeconomics of asthma in Czech Republic
Viktor Kašák
..................................................................................................................... 67
Číst 9467 krát