Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie Supplementum 1/2013

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů.............................................................................................1

Cena časopisu Alergie, Astma, Bronchitida
Jaroslava Šimoníčková
Čestný lektor ČIPA o.p.s.
Jiří Ehl
Česká iniciativa pro astma o.p.s. – Strategie péče o astma
ČARO na 8. plenárním zasedání GARD
Vítězslav Kolek  ......................................................................................................6

SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2013
Specifická alergenová imunoterapie u astmatu
Stephen R. Durham.................................................................................................12

Astma v roce 2013 pod tlakem mimořádných okolností
Viktor Kašák..........................................................................................................23

Bronchiální astma a obezita
Irena Krčmová, Jakub Novosad, Eva Malá, Jan Krejsek .............................................31

Orální alergický syndrom
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs ........................................................................39

Pylový diář – novinka pylovým alergikům
Barbora Obstová ................................................................................................... 46

Severská chůze 2013
Jarmila Fišerová ....................................................................................................51

Porovnání úmrtnosti na astma a chronickou obstrukční plicní nemoc
v České a Slovenské republice v roce 2011
Vladimír Vondra, Marek Malý, Miroslav Zvolský, Iveta Vondrová .................................53

Anafylaxe v dětském věku
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík ...................................................58

Deset let anafylaxe u dětí na Královéhradecku a Ostravsku
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík ...................................................64

Po Světovém dnu bez tabáku
Dočkáme se prostředí bez tabáku?
Václav Špičák ...................................................................................................... 69

Nová direktiva EU o tabákových výrobcích
Ondřej Rybníček ....................................................................................................71

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů...........................................................................................1

World Asthma Day 2013
Journal Alergie, Astma, Bronchitida Award
Jaroslava Šimoníčková
Honorary CIPA Lector
Jiří Ehl
Czech Initiative of Asthma – Strategy for Asthma Management
CARO in the 8th general GARD meeting
Vítězslav Kolek.......................................................................................................6

World Asthma day 2013
Specific allergen immunotherapy for asthma
Stephen R. Durham ..............................................................................................12

Asthma in 2013: under extraordinary pressure
Viktor Kašák........................................................................................................ 23

Bronchial asthma and obesity
Irena Krčmová, Jakub Novosad, Eva Malá, Jan Krejsek ............................................31

Oral allergy syndrome
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs ...................................................................... 39

Pollen Diary – a new service for people with pollen allergy
Barbora Obstová .................................................................................................. 46

Tour Nordic Walking 2013
Jarmila Fišerová ...................................................................................................51

The comparison of asthma  and chronic obstructive lung disease (COPD) mortality
in the Czech and in the Slovak Republic in the year 2011
Vladimír Vondra, Marek Malý, Miroslav Zvolský, Iveta Vondrová ................................53

Current treatment and management of anaphylaxis in children
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík .................................................58

Ten years of anaphylaxis in the regions of Hradec Králové and Ostrava
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík  ............................................... 64

After World No Tobacco Day Can we wait tobacco free living?
Václav Špičák.......................................................................................................69

EU Tobacco products directive
Ondřej Rybníček....................................................................................................71

Číst 15532 krát Naposledy změněno středa, 30 říjen 2013 08:46