Tigis

Alergie 3/2018
Alergie 3/2018

Alergie 3/2018 (1)

OBSAH

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................. 145

PŮVODNÍ PRÁCE

Vzestup úmrtnosti na astma v České republice
v letech 2014–2016
Vladimír Vondra, Marek Malý .......................................................................... 150

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Neglutenové proteiny pšeničného zrna v imunopatogenezi
onemocnění zažívacího traktu
Veronika Procházková, Daniel Sánchez,
Stanislava Štěpánová Honzová, Iva Hoffmanová ........................................... 156

Urtikariální vaskulitida v imunologické praxi
Marie Hospodková .......................................................................................... 162

Autoimunitní puchýřnatá onemocnění – současné
možnosti diagnostiky
Kristína Hanušová, Hana Jedličková ............................................................... 170

Primární poruchy fagocytárních funkcí v diferenciální
diagnostice a možnosti laboratorního vyšetření
Karolína Vávrová .............................................................................................. 179

Stanovení autoprotilátek v diagnostice pacientů
s diabetes mellitus 1. typu
Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,
Marta Pechová, Richard Průša ........................................................................ 186

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Použití Enterosgelu v komplexní léčbě atopického ekzému
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Iva Karlová, Zora Poláčková ....................... 193

INFORMACE

Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Dana Šašková .................................................................................................. 199

Přehled akcí na rok 2018 .................................................................................. 201

 

 

CONTENTS

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ..................................................................................... 145

ORIGINAL PAPERS
The asthma mortality increase in the Czech Republic
in 2014–2016
Vladimír Vondra, Marek Malý ............................................................................. 150

REVIEWS

Immunopathogenesis of nongluten wheat grain proteins
in digestive disorders
Veronika Procházková, Daniel Sánchez,
Stanislava Štěpánová Honzová, Iva Hoffmanová .............................................. 156

Urticarial vasculitis at immunologist care
Marie Hospodková .............................................................................................. 162

Autoimmune blistering diseases – current possibilities
in diagnostics
Kristína Hanušová, Hana Jedličková ...................................................................170

Primary disorders of phagocytosis – differential diagnosis
and laboratory diagnostics
Karolína Vávrová ................................................................................................ 179

Laboratory diagnostics of autoantibodies in patients
with diabetes mellitus type 1
Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,
Marta Pechová, Richard Průša ........................................................................... 186

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

Use of Enterosgel in complex treatment of atopic eczema
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Iva Karlová, Zora Poláčková ...........................193

INFORMATION

Medical spa – Spa Kynžvart
Dana Šašková...................................................................................................... 199

Future events 2018 .............................................................................................. 201