Tigis

Psychiatrie 2/2022
Psychiatrie 2/2022

Psychiatrie 2/2022 (1)

pondělí, 27 červen 2022 09:13

Psychiatrie 2/2022

Psychiatrie 2 2022 obalka

Psychiatrie  2/2022

EDITORIAL ................................................................................. 46

OBSAH ........................................................................................ 47

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Adam Nemček
Sociálne siete, subjektívny pocit psychickej pohody
a depresívne príznaky ................................................................. 49

Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Lýdie Tišanská,
Jiří Kožený
Koreláty excesivního užívání internetu u reprezentativního
souboru české dospělé populace ................................................ 55

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Černucha setá (Nigella Sativa L.) a její účinky
na nervový systém ....................................................................... 62

Jan Hubeňák
Vliv psychofarmak a kardiovaskulárních rizik
na kognitivní funkce u schizofrenie .............................................. 68

Petr Knotek
Bolest mezi obory: realita, možnosti a meze ............................... 73

VZDĚLÁVÁNÍ
Monika Klírová
Doporučení pro repetitivní transkraniální magnetickou
stimulaci (rTMS) v psychiatrii ....................................................... 81

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
Miloslav Kopeček, Patrik Švancer, Jiří Masopust
Novinky v léčbě schizofrenie ........................................................ 87

ZPRÁVY
Karel Nešpor
Změny, k nimž dochází v mozku při abstinenci
od alkoholu a drog ........................................................................ 93

PŘEDPLATNÉ .............................................................................. 94

 
 
 
REVIEWS
 
 
 
 
 
CME
 
FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
NEWS