Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2009
č. 4/2009

č. 4/2009 (1)

pátek, 03 prosinec 2010 12:38

Alergie 4/2009

EDITORIAL
Václav Špičák ...................................................................................................... 237
LAUDATIO .............................................................................................................. 239
PŮVODNÍ PRÁCE
Pohled na astma prizmatem eozinofilie a alergie: návrh diagnostické klasifikace
Milan Teřl
............................................................................................................ 247
Vliv intenzivní fyzické zátěže na zastoupení subpopulací
dendritických buněk v periferní krvi u vrcholových sportovců
Ondřej Suchánek, Michal Podrazil, Barbara Fischerová,
Helena Bočínská, Vít Budínský, David Stejskal, Radek Špíšek,
Jiřina Bartůňková, Pavel Kolář
........................................................................... 256
Monitorování infekčních a septických stavů u nemocných se solidní malignitou
Lenka Dubská, Ladislava Bačíková, Martina Vyskočilová,
Petr Jelínek, Dalibor Valík
.................................................................................. 264
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Asthma bronchiale 2. část – Epitel dýchacích ciest, remodelácia,
heterogénnosť choroby a liečba
Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Milan Buc
.......................................................... 271
Žena a astma
Bronislava Novotná
............................................................................................. 281
Vliv vnějšího prostředí na imunitní systém
Jitka Petanová
..................................................................................................... 285
Alergolog – imunolog – revizní lékař
Helena Marečková
.............................................................................................. 291
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
ALARM/XYZAL – výsledky neintervenční studie Levocetirizin
v klinické praxi v ČR a SR
Václav Špičák, Martin Hrubiško
......................................................................... 295
KAZUISTIKY
Plavecké bazény dezinfikované chlorem a riziko astmatu u dětí
Jiřina Chládková, Jaroslav Chládek
................................................................... 298
Angioneurotický edém, léčba inhibitorem ACE a autoimunitní thyreoiditida
Eva Daňková, Marie Havranová, Alena Lehovcová
........................................... 304
Možnosti domácí substituční léčby
u pacientů s primární imunodeficiencí a kazuistiky
Jana Zelenková
.................................................................................................... 307
PŘEČETLI JSME ZA VÁS ....................................................................................... 310
INFORMACE .......................................................................................................... 312

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák ......................................................................................................... 237
LAUDATIO .............................................................................................................. 239
ORIGINAL PAPERS
View of Asthma through the Prism of Eosinophilia
and Allergy: Proposal of Diagnostic Classification
Milan Teřl
................................................................................................................ 247
Intensive physical exercise affects dendritic cells subsets
in peripheral blood in elite sportsmen
Ondřej Suchánek, Michal Podrazil, Barbara Fischerová,
Helena Bočínská, Vít Budínský, David Stejskal, Radek Špíšek,
Jiřina Bartůňková, Pavel Kolář
.................................................................................. 256
Monitoring of infection and sepsis in patients with solid tumors
Lenka Dubská, Ladislava Bačíková, Martina Vyskočilová,
Petr Jelínek, Dalibor Valík
....................................................................................... 264
REVIEWS
Bronchial asthma Part 2. – The airway epithelium, remodellation,
heterogeneity of the disease, and therapy
Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Milan Buc
..................................................................... 271
Women and asthma
Bronislava Novotná
.................................................................................................. 281
Environmental influence upon the immune system
Jitka Petanová
....................................................................................................... 285
Allergologist – Immunologist – Physician Reviewer
Helena Marečková
................................................................................................... 291
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
ALARM/XYZAL – results of the non-interventional study Levocetirizine
in the clinical practice in Czech and Slovak republic
Václav Špičák, Martin Hrubiško
................................................................................ 295
CASE REPORTS
Chlorinated pool attendance and risk of asthma during childhood
Jiřina Chládková, Jaroslav Chládek
............................................................................ 298
Angioedema, ACE inhibitor therapy and autoimmune thyroiditis
Eva Daňková, Marie Havranová, Alena Lehovcová
....................................................... 304
Domestic replacement therapy options in patients
with primary immunodeficiency and case history
Jana Zelenková
.................................................................................................... 307
WE HAVE READ FOR YOU .................................................................................. 310
INFORMATIONS ................................................................................................... 312