Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2009
č. 1/2009

č. 1/2009 (1)

úterý, 07 prosinec 2010 08:41

Alergie 1/2009

EDITORIAL

Vít Petru............................................................................................................... 1

Terezie Fučíková .................................................................................................. 3

Jaromír Bystroň ................................................................................................... 6
PŮVODNÍ PRÁCE

Srovnání účinnosti subkutánní a sublinguální specifické alergenové imunoterapie

v klinických a laboratorních parametrech Irena Krčmová,Ctirad Andrýs,

Yvona Hanzálková,Jiřina Chládková, Jan Krejsek ............................................................................. 16

Imunitní odpověď u alergie na jed blanold-idlého hmyzu během léčby

Eva Hrabánková, Petr Kučera ............................................................................. 25

Obtížně léčitelné astma u dětí

Jarmila Turzíková, Renata Sýkorová ................................................................... 33

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Adrenalin — lék první volby v léčbě anafylaxe

Vít Petru............................................................................................................. 39

S eozinofily asociovaná onemocnění gastrointestinálního traktu (EGID) Martin Fuchs 45

Primární ciliární dyskineze

Část 1. — Patogeneze a klinický obraz

Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,

Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek .................................................. 54

ANCA - asociované vaskulitidy a jejich léčba

Romana Ryšavá, Zdenka Hrušková, Vladimír Tesař .................................................... 60

Patogenetické mechanismy u nosní polypózy

Petra Fundová, Michal Navw.a, Helena Tlaskalová-Hogenová .......................... 67

SERIÁL SIT

Alergeny pylů trav

M. Hrabina, G. Peln-e, R. Van Ree, P Moingeon ............................. 73

KAZUISTIKY

Obtížně léčitelné astma v dětství — dva příklady z praxe

Jana Chrudimská................................................................ 73

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva o tréninkovém kurzu v potravinové alergii .........................................................  81

INFORMACE............................................................................................................... 83

EDITORIAL

Vít Petru............................................................................................................... 1

Terezie Fučíková .................................................................................................. 3

Jaromír Bystroň ................................................................................................... 6
PŮVODNÍ PRÁCE

Srovnání účinnosti subkutánní a sublinguální specifické

alergenové imunoterapie v klinických a laboratorních parametrech Irena Krč/nová, Ctirad Andrýs,

Yvona Hanzálková,Jiřina Chládková, Jan Krejsek............................................................................. 16

Imunitní odpověď u alergie na jed blanold-idlého hmyzu během léčby

Eva Hrabánková, Petr Kučera ............................................................................. 25

Obtížně léčitelné astma u dětí

Jarmila Turzíková, Renata Sýkorová ................................................................... 33

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Adrenalin — lék první volby v léčbě anafylaxe

Vít Petru............................................................................................................. 39

S eozinofily asociovaná onemocnění gastrointestinálního traktu (EGID) Martin Fuchs 45

Primární ciliární dyskineze

Část 1. — Patogeneze a klinický obraz

Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,

Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek .................................................. 54

ANCA - asociované vaskulitidy a jejich léčba

Romana Ryšavá, Zdenka Hrušková, Vladimír Tesař .................................................... 60

Patogenetické mechanismy u nosní polypózy

Petra Fundová, Michal Navw.a, Helena Tlaskalová-Hogenová .......................... 67

SERIÁL SIT

Alergeny pylů trav

M. Hrabina, G. Peln-e, R. Van Ree, P Moingeon ............................. 73

KAZUISTIKY

Obtížně léčitelné astma v dětství — dva příklady z praxe

Jana Chrudimská................................................................ 73

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva o tréninkovém kurzu v potravinové alergii .........................................................  81

INFORMACE............................................................................................................... 83

 

CONTENTS

 

EDITORIAL

Vit Petri................................................................................................ 1

Terezie Fuóikova ................................................................................... 3

Jaromir Bystmn.................................................................................... 6

ORIGINAL PAPERS

Comparison of the efficacy of subcutaneous and sublingual allergen inununotherapy on selected clinical and laboratory parameters

Irena Krčmová, Ctirad Andrýs, Yvona Hanzálková,

Jiřina Chládková, Jan Krejsek................................................................. 16

Immune response to Hymenoptera venom during immunotherapy

Eva Hrabánková, Petr Kučera ............................................................ 25

Difficult to treat asthma in children

Jarmila Turzíková, Renata Sýkorová ......................................................... 33

REVIEWS

Epinephrine — the ding of the first choise for anaphylaxis

Vít Petru.............................................................................................. 39

Eosinophil-associated gastrointestinal disorders (EGID)

Martin Fuchs ....................................................................................... 45

Primary ciliary dyslcinesia Part 1,— Pathogenesis and clinical presentation

Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,

Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek....................................................... 54

ANCA— asociovane vaskulitidy a jejich leiba

Romana Ryšavá, Zdenka Hrušková, Vladimír Tesař ..................................... 60

Pathogenetic mechanisms in nasal polyposis

Petra Fundová, Michal Navw.a, Helena Tlaskalová-Hogenová ................... 67 

SERIAL SIT

Grass pollen allergens

M. Hrabina, G. Peln-e, R. Van Ree, P Moingeon ...................................... 73

CASE REPORTS

Difficult asthma in childhood — two cases from practice

Jana Chrudimská ................................................................................. 78

CONFERENCES AND CONGRESSES

Course in Food Allergy..................................................................... 81

INFORMATIONS ................................................................................ 83