Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2005
č. 2/2005

č. 2/2005 (1)

úterý, 04 leden 2011 13:53

Alergie 2/2005

Napsal(a)

EDITORIAL ........................................................................................................... 81
OCENĚNÍ
Cena Vl. Zavázala ..................................................................................................................... 86
Čestná členství ČSAKI ............................................................................................................ 86
Medaile ČLS JEP ...................................................................................................................... 87
Ceny ČSAKI za nejlepší práce 2004 ..................................................................................... 87
LAUDATIO
H. Tlaskalová, J. Městecký
Jaroslav Šterzl osmdesátníkem
.................................................................................. 88
V. Špičák
Cesta půlstoletím alergologie a klinické imunologie –
Jaroslavu Šterzlovi k životnímu jubileu
..................................................................... 90
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Haschová, J. Gorčíková, J. Hanzlíková, I. Malkusová, V. Gutová, P. Panzner
Vyšetřování specifických protilátek v průběhu specifické alergenové
imunoterapie u pacientů s přecitlivělostí na včelí jed
............................................. 97
I. Šetinová, M. Havranová, S. Honzová
Test aktivace bazofilů s využitím rekombinantních alergenů
v diagnostice alergie na pyl břízy
............................................................................. 104
Z. Hajduková, J. Pólová, V. Kosek
Význam vyšetření atopie v ambulanci cestovní medicíny
........................................... 109
M. Hrubiško
Úplná kontrola astmy v reálnej klinickej praxi
..................................................................... 115
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
B. Novotná
Alergické stavy a novinky v léčbě astmatu v těhotenství
......................................... 123
M. Fuchs
Alergeny bojínku lučního a zkřížená alergie
............................................................ 133
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
O. Rybníček, H. Cimrová, H. Honomichlová, I. Němcová,
M. Šuláková, J. Turzíková, J. Lavický
Účinnost a bezpečnost desloratadine sirupu u dětí s pylovými
alergeny indukovanou alergickou rýmou a průduškovým astmatem
...................... 139
V. Špičák
AIRMAX – nový inhalační systém
........................................................................... 143
KAZUISTIKY
R. Sýkorová, M. Fuchs
Syndrom periodické horečky, aftózní stomatitidy, faryngitidy a lymfadenitidy
.... 146
M. Fuchs
Multiproteinová alergie (intolerance)
....................................................................... 149
ZPRÁVY, INFORMACE
Nekrolog – MUDr. Kateřina TROCHOVÁ a MUDr. Ivan ŘÍHA, CSc. ............... 155
Zpráva o činnosti výboru ČSAKI v letech 2001–2005 ........................................... 155
Zpráva o výsledcích voleb do výboru ČSAKI .......................................................... 159
Letní škola EAACI ..................................................................................................... 161
ERS – EAACI Joint meeting ..................................................................................... 162
Varování SÚKL před neověřenou léčbou tzv. „imunoterapeutickými peptidy" .... 162

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................................... 81
AWARDS
Cena Vl. Zavázala ..................................................................................................................... 86
Čestná členství ČSAKI ............................................................................................................ 86
Medaile ČLS JEP ...................................................................................................................... 87
Ceny ČSAKI za nejlepší práce 2004 ..................................................................................... 87
LAUDATIO
Jaroslav Šterzl – 80 years
H. Tlaskalová, J. Městecký
.................................................................................................... 88
V. Špičák ..................................................................................................................... 90
ORIGINAL PAPERS
M. Haschová, J. Gořčíková, J. Hanzlíková, I. Malkusová, V. Gutová, P. Panzner
Investigation of specific antibodies in the course
of venom immunotherapy in patients with honeybee allergy
........................................... 97
I. Šetinová, M. Havranová, S. Honzová
The basophil activation test with recombinant allergens
in diagnosis of the birch pollen allergy
..................................................................... 104
Z. Hajduková, J. Pólová, V. Kosek
The Importance of Atopy Investigation in the Department of Travel Medicine
............... 109
M. Hrubiško
Total asthma control in every-day clinical practice
................................................. 115
REVIEWS
B. Novotná
Allergic disorders and the news in the asthma treatment during pregnancy
........ 123
M. Fuchs
Timothy grass pollen allergens and cross allergy
..................................................... 133
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
O. Rybníček, H. Cimrová, H. Honomichlová,
I. Němcová, M. Šuláková, J. Turzíková, J. Lavický
Efficacy and safety of desloratadine syrup in children
with pollen-induced allergic rhinitis and bronchial asthma
.................................... 139
V. Špičák
AIRMAX – new inhalation device
............................................................................ 143
CASE REPORT
R. Sýkorová, M. Fuchs
Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis,
adenopathy syndrom (PFAPA syndrom)
................................................................. 146
M. Fuchs
Multiple protein allergy (intolerance)
...................................................................... 149
NEWS, INFORMATION
In Memoriam – MUDr. Kateřina TROCHOVÁ and MUDr. Ivan ŘÍHA, CSc. ... 155
ČSAKI news ................................................................................................................ 155
Summer school EAACI ............................................................................................. 161
ERS – EAACI Joint meeting ..................................................................................... 162