Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2005
č. 3/2005

č. 3/2005 (1)

středa, 05 leden 2011 07:22

Alergie 3/2005

EDITORIAL ................................................................................................................... 165
LAUDATIO
J. Lokaj
Profesor Ctirad John – náš milý učitel
..................................................................... 170
OCENĚNÍ
Cena Jana Evangelisty Purkyně 2005
....................................................................... 172
KONFERENCE
ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ
V. Špičák
Úvod
............................................................................................................................ 173
PŮVODNÍ PRÁCE
D. Říčný, M. Dolečková, J. Chalupová, J. Mathonová, V. Minaříková, E. Ottová
Depistáž novorozencù geneticky ohrožených vznikem alergie
............................... 175
H. Honomichlová
Dětské astma – diagnostický a léčebný problém
..................................................... 179
K. Kossárová
Transfer faktory v ambulantnej praxi
........................................................................ 182
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
V. Špičák
Hygienická hypotéza – možnost nebo dogma?
........................................................ 185
Š. Čapková
Jak se žije dětským ekzematikům
.............................................................................. 191
J. Turzíková
Astma a virové infekce
............................................................................................... 195
D. Jílek
Imunologická podstata vakcinace
............................................................................. 202
E. Jílková
Očkování – včera, dnes a zítra
................................................................................... 209
E. Daňková, S. Honzová
Očkování a konzultace v alergoimunologické ambulanci
....................................... 213
J. Bystroň
Očkování, imunomodulace a alergenová imunoterapie
.......................................... 218
M. Fuchs
Mouka – imunologické reakce přecitlivělosti
......................................................... 222
KAZUSTIKY
S. Bělohlávková, M. Fuchs
Scombroid syndrom
................................................................................................... 230
KONGRESY
B. Novotná
Jubilejní X. Rožnovské alergo-imunologické dny
.......................................................... 236
ZPRÁVY, INFORMACE
ČSAKI ......................................................................................................................... 239
ČIPA o.p.s. .................................................................................................................. 241
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ ............................................... 242
Evropská léková agentura uzavřela přehodnocení koxibů ...................................... 244

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................... 165
LAUDATIO
J. Lokaj
Professor Ctirad John
............................................................................................... 170
AWARDS
Award Jan Evangelista Purkyně 2005
...................................................................... 172
CONFERENCE
ALLERGY STARTS IN CHILDHOOD
V. Špičák
Introduction
............................................................................................................... 173
ORIGINAL PAPERS
D. Říčný, M. Dolečková, J. Chalupová, J. Mathonová, V. Minaříková, E. Ottová
Searching for newborns at genetical risk of allergy
................................................. 175
H. Honomichlová
Childhood asthma – diagnostic and treatment trouble
.......................................... 179
K. Kossárová
Transfer-factors in clinical praxis
.............................................................................. 182
REVIEWS
V. Špičák
Hygiene hypothesis – possibility or dogma?
............................................................ 185
Š. Čapková
What is the life of children with eczema
.................................................................. 191
J. Turzíková
Asthma and viral infections
....................................................................................... 195
D. Jílek
The Immunological Principles of Vaccination
........................................................ 202
E. Jílková
Vaccination – yesterday, today and tomorrow
......................................................... 209
E. Daňková, S. Honzová
Vaccination and consultation in the outpatient
clinic of allergy and clinical immunology
................................................................. 213
J. Bystroň
Vaccination, immunomodulation and allergen immunotherapy
............................ 218
M. Fuchs
Flour – immunological reactions of hypersensitivity
.............................................. 222
CASE REPORT
S. Bělohlávková, M. Fuchs
Scombroid syndrome
................................................................................................. 230
CONGRESSES
B. Novotná
10th days of allergy and immunology in Rožnov
...................................................... 236
NEWS, INFORMATION
News, information ................................................................................................................. 239