Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2005
č. 4/2005

č. 4/2005 (1)

středa, 05 leden 2011 08:59

Alergie 4/2005

Napsal(a)

EDITORIAL ................................................................................................................... 247
PŮVODNÍ PRÁCE
J. Richter, J. Pohořská, L. Dobiášová, V. Král, D. Jílek
Prevalence výskytu specifických IgE protilátek proti latexu v dětské populaci
..................... 255
J. Rydlová, M. Malý, V. Vondra
Ovládání inhalační techniky léků u dětí a dorostu v ČR
..................................................... 259
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
I. Brabcová, O. Viklický, J. Lácha
Úloha chemokinů při rejekci transplantovaných orgánů
.................................................... 269
K. Malíčková
Epilepsie a imunita
....................................................................................................... 274
I. Kudlíková, A. Klaudyová, J. Hubert
Přehled jednotlivých tříd alergenů u prachových
a skladištních roztočů (Acari: Acaridida)
........................................................................ 281
P. Čáp
Význam stanovení vydechovaného oxidu dusnatého u astmatu
........................................ 291
J. Tillich
Nežádoucí reakce po jodových kontrastních látkách
......................................................... 296
L. Sychra
Konzervativní ošetřování sliznic při onemocnění HCD
........................................................ 303
KAZUSTIKY
T. Paul
Jak požádat o udělení „Terapeutické výjimky" (zkráceným postupem)
................................. 308
B. Šestáková
Psychická traumata v alergicko-imunitních procesech
..................................................... 312
ZPRÁVY, INFORMACE
Potravinová alergie
.......................................................................................................... 289
ČSAKI .......................................................................................................................... 315
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ ........................................................... 320
ČIPA 1996–2006 ............................................................................................................ 321

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................... 247
ORIGINAL PAPERS
J. Richter, J. Pohořská, L. Dobiášová, V. Král, D. Jílek
Specific IgE latex antibodies prevalence in the children population
..................................... 255
J. Rydlová, M. Malý, V. Vondra
Skill of Inhalation Technique of Drugs in Children
and Adolescent in the Czech Republic
........................................................................... 259
REVIEWS
I. Brabcová, O. Viklický, J. Lácha
The role of chemokines in solid organ transplantations
.................................................... 269
K. Malíčková
Epilepsy and Immunity
................................................................................................. 274
I. Kudlíková, A. Klaudyová, J. Hubert
Mini-review of Allergen Classes of House-dust
and Stored-product Mites (Acari: Acaridida)
................................................................... 281
P. Čáp
The Role of Exhaled Nitric Oxide in Asthma
................................................................... 291
J. Tillich
Adverse Reactions to Iodine Contrast Media
................................................................... 296
L. Sychra
Conservative Management of Mucosa in Upper Airways Disease
..................................... 303
CASE REPORT
T. Paul
How to Ask Abbreviated Therapeutic Use Exeptions
....................................................... 308
B. Šestáková
Psychic Trauma in Allergo-Immune Processes
................................................................ 312
NEWS, INFORMATION
Allergy Food
................................................................................................................ 289
News, information ........................................................................................................... 315