Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2006
č. 2/2006

č. 2/2006 (1)

pátek, 21 leden 2011 12:02

Alergie 2/2006

EDITORIAL ................................................................................................................................. 89
ALERGIE 2006 – CENY ČSAKI 2005 ............................................................................................ 94
LAUDATIO .................................................................................................................................. 95
LAUDATIO .................................................................................................................................. 96
PŮVODNÍ PRÁCE
Změny zánětlivých ukazatelů ve sputu pacientů
se sezónní alergickou rýmou a intermitentním astmatem v závislosti na pylové sezóně
I. Malkusová, P. Panzner, V. Hraško, M. Malý
............................................................................... 99
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Co je dnes náplní práce klinického imunologa? (Úvahy o imunologii inspirované prof. Fučíkovou)
J. Svoboda
.................................................................................................................................. 111
Alergie a autoimunita – jin a jang imunopatologie. Věnováno prof. Terezii Fučíkové k životnímu výročí
J. Bartůňková, A. Šedivá, J. Kayserová
.......................................................................................... 115
Autoimunitní hepatitida
J. Horák
...................................................................................................................................... 126
Autoimunitní tyreopatie a Helicobacter pylori
I. Šterzl, P. Hrdá
.......................................................................................................................... 131
Imunitní reakce respiračního traktu a obrana proti chřipkové infekci
L. Prokešová, P. Zanvit
................................................................................................................... 137
Úloha imunitního systému v prionových chorobách
H. Glierová, K. Holada
.................................................................................................................. 143
LA typizace u paternitních sporů
H. Macurová
.................................................................................................................................. 149
Jak jsme objevili NK buňky
R. Kissling
.................................................................................................................................... 152
KAZUISTIKY
Alergie či autoimunita?
Z. Humlová
.................................................................................................................................... 155
Klíšťák holubí (Argas reflexus) jako původce anafylaktické reakce
M. Cvačková, P. Kučera, Ch. Hilger
.............................................................................................. 161
Změny v imunofenotypizaci lymfocytů – stopa vedoucí k časné diagnóze kožních T lymfomů
E. Daňková, M. Havranová, J. Karban, H. Ouvínová, M. Slavíčková, H. Pitínová
................................ 164
KONGRESY, KONFERENCE
Konference Astma, Alergie
a CHOPN 2006
.......................................................................................................................... 169
INFORMACE, ZPRÁVY .............................................................................................................. 170

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................ 89
AWARDS OF THE CZECH SOCIETY OF ALLERGOLOGY
AND CLINICAL IMMUNOLOGY (ČSAKI) 2005
............................................................................... 94
LAUDATIO ................................................................................................................................. 95
LAUDATIO ................................................................................................................................. 96
ORIGINAL PAPERS
Changes in inflammatory markers in induced sputum of patients with allergic rhinitis and
bronchial asthma in relation to exposure to pollen season
I. Malkusová, P. Panzner, V. Hraško, M. Malý
............................................................................... 99
REVIEWS
What is Subject Matter of a Clinical Immunologist Today?
(Reflections on Immunology Inspired by Professor Fučíková.)
J. Svoboda
................................................................................................................................. 111
Allergy and autoimmunity – yin and yang of immunopathology
J. Bartůňková, A. Šedivá, J. Kayserová
.......................................................................................... 115
Autoimmune hepatitis
J. Horák
..................................................................................................................................... 126
Autoimmune thyroiditis and Helicobacter pylori
I. Šterzl, P. Hrdá
......................................................................................................................... 131
Immune reactions of respiratory tract and defence against influenza infection
L. Prokešová, P. Zanvit
............................................................................................................... 137
The role of the immune system in prion diseases
H. Glierová, K. Holada
................................................................................................................ 143
Immunological examination of disputed paternities
H. Macurová
.............................................................................................................................. 149
The discovery of NK cells
R. Kissling
................................................................................................................................. 152
CASE REPORT
Allergy and/or Autoimmunity?
Z. Humlová
................................................................................................................................ 155
The pigeon tick (Argas reflexus) as a cause of anaphylaxis
M. Cvačková, P. Kučera, Ch. Hilger
.............................................................................................. 161
Changes in imunophenotyping of lymphocytes – a trace leading to an early diagnosis
of a skin T cell lymphoma
E. Daňková, M. Havranová, J. Karban*, H. Ouvínová, M. Slavíčková, H. Pitínová
................................. 164
CONGRESSES AND CONFERENCES
Conference Asthma, Allergy
and COPD 2006
.......................................................................................................................... 169
INFORMATIONS, NEWS .............................................................................................................. 170