Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2006
č. 3/2006

č. 3/2006 (1)

pátek, 21 leden 2011 12:21

Alergie 3/2006

EDITORIAL ....................................................................................................................... 177
PŮVODNÍ PRÁCE
Prevence alergie u dětí alergických matek perorálním osídlením
probiotickým kmenem E. coli po narození
Raja Žádníková, Ludmila Prokešová, Ingrid Kocourková, Jan Žižka
......................................... 183
Sledování produkce cytokinů v prvních letech života dětí
nealergických a alergických matek
Jan Žižka, Raja Lodinová-Žádníková, Olga Novotná,
Ingrid Kocourková, Ludmila Prokešová
................................................................................. 189
Dětské astma po dvaceti pěti letech
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Gabriela Poláková
............................................................. 197
Vliv přímořské léčby na atopický ekzém
Jaroslava Šimoníčková, Gabriela Poláková, Vít Petrů
............................................................. 205
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Diferenciální diagnóza atopické dermatitidy v kojeneckém a batolecím věku
Štěpánka Čapková
............................................................................................................. 210
Oční projevy alergie u dětí a jejich léčba
Jan Krásný
........................................................................................................................ 214
Prevence alergie (úvod)
Václav Špičák
.................................................................................................................... 219
Je možné zabránit vzniku alergického onemocnění u dítěte?
Jiří Novák
.......................................................................................................................... 225
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Řízená preventivní léčba průduškového astmatu
Petr Pohunek
.................................................................................................................... 233
Alergický zánět a antileukotrieny
František Kopřiva, Anna Janošťáková, Marta Ordeltová,
Jarmila Szotkowská, Martin Zápalka, Marián Hajdúch
........................................................... 239
Vliv montelukastu na složení vydechovaného vzduchu u dětských astmatiků
Kateřina Kopecká, Vít Petrů, Petr Čáp, Renata Šestáková
..................................................... 244
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÁ TECHNIKA
HLA typizace u paternitních sporů
Helena Macurová
............................................................................................................... 246
Funkční model aktivace a infekce makrofágů in vitro
Jakub Novosad, Manuela Kudlová, Martina Loudová, Monika Holická, Jan Krejsek
.................. 249
Záchyt pacientů s podezřením na chronickou lymfatickou leukemii
(B-CLL) v rámci rutinního imunologického vyšetření
Marie Havranová, Eva Daňková, Hana Ouvínová
.................................................................... 254
KAZUISTIKY
Vydechovaný NO jako citlivý indikátor zánětu dýchacích cest
Luděk Pelikán, Zuzana Vančíková
...................................................................................... 258
Příběh alergika – atopický pochod
Jarmila Turzíková
.............................................................................................................. 260
KONGRESY, KONFERENCE
Postřehy z kongresu EAACI ve Vídni
Petr Čáp, Ilja Stříž
........................................................................................................... 262
XI. Rožnovské alergo-imunologické dny (19. – 20. 5. 2006)
Bronislava Novotná
.......................................................................................................... 264
XI. českolipský den astmatu a alergií 18. 5. 2006 Svojkov u České Lípy ............................... 266
Alergie začíná v dětství Telč 2.–4. června 2006 ................................................................... 267
INFORMACE ................................................................................................................. 268

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................................... 177
ORIGINAL PAPERS
Prevention of allergy in infants of allergic mothers by oral
colonization with probiotic E. coli after birth
Raja Žádníková, Ludmila Prokešová, Ingrid Kocourková, Jan Žižka
.......................................... 183
Cytokine production in the first years of life of children of non-allergic and allergic mothers
Jan Žižka, Raja Lodinová-Žádníková, Olga Novotná, Ingrid Kocourková, Ludmila Prokešová ....... 189
Childhood asthma – twenty five years later
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Gabriela Poláková
.............................................................. 197
The influence of thalassotherapy on atopic eczema
Jaroslava Šimoníčková, Gabriela Poláková, Vít Petrů
.............................................................. 205
REVIEWS
Differential diagnosis of atopic dermatitis in infants and toddlers
Štěpánka Čapková
............................................................................................................ 210
Occular Allergy in Childhood and This Treatment
Jan Krásný
...................................................................................................................... 214
Allergy Prevention (Introduction)
Václav Špičák
................................................................................................................... 219
Can allergic diseases in children be prevented?
Jiří Novák
......................................................................................................................... 225
FARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Guided self-management of bronchial asthma
Petr Pohunek
..................................................................................................................... 233
Allergic inflammation and antileukotrienes
František Kopřiva, Anna Janošťáková, Marta Ordeltová,
Jarmila Szotkowská, Martin Zápalka, Marián Hajdúch
............................................................ 239
Influence of Montelukast to Exhaled Breath Condensate in Children with Bronchial Asthma
Kateřina Kopecká, Vít Petrů, Petr Čáp, Renata Šestáková
..................................................... 244
DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS
The HLA typing of disputed paternities
Helena Macurová
................................................................................................................ 246
Functional model of macrophage activation and infection in vitro
Jakub Novosad, Manuela Kudlová, Martina Loudová, Monika Holická, Jan Krejsek
.................... 249
Detection of patients with suspicion of chronic lymphatic leukemia
(B-CLL) in routine immunological examination
Marie Havranová, Eva Daňková, Hana Ouvínová
..................................................................... 254
CASE REPORTS
Exhaled NO as a Sensitive Marker of Airway Inflammation
Luděk Pelikán, Zuzana Vančíková
......................................................................................... 258
Atopic march – Patient´s Story
Jarmila Turzíková
................................................................................................................. 260
CONGRESSES AND CONFERENCES ................................................................................. 262
NEWS ............................................................................................................................... 268