Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2006
č. 4/2006

č. 4/2006 (1)

pátek, 21 leden 2011 12:42

Alergie 4/2006

EDITORIAL ............................................................................................................ 273
PŮVODNÍ PRÁCE
Využití testu aktivace bazofilů s rekombinantními
alergeny u pacientů se senzibilizací na pyly bojínku a pelyňku
I. Šetinová, M. Havranová, S. Honzová, A. Decastelová
........................................... 279
Výsledky testu aktivity (kontroly) astmatu
Vladimír Vondra, Marek Malý, Iveta Vondrová, Martina Brejchová
............................. 285
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Dendritické buňky a alergie
Anna Šedivá
........................................................................................................ 293
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů:
Část I. Inhalační kortikosteroidy a kůra nadledvin
Jiří Novák
......................................................................................................... 299
Chronická maxilární sinusitis (CSM) − úloha nosní sliznice a nosní alergie
Zdenek Pelikan
................................................................................................. 313
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Studie OriGin – hodnocení inhalátoru Easyhaler
Kateřina Kopecká
............................................................................................. 326
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY
Biologické funkce C-reaktivního proteinu a jeho využití v laboratorní diagnostice
Jana Prázná
........................................................................................................... 329
KONGRESY, KONFERENCE
V. Setkání lékařů ČR a SR, Litomyšl, 2006
Bronislava Novotná, Jiří Novák
.................................................................................. 333
5. den pro laboratorní aspekty likvorologie a neuroimunologie (abstrakta) ..................... 340
INFORMACE .......................................................................................................... 350

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................................... 273
ORIGINAL PAPERS
The basophil activation test with recombinant
allergens in diagnosis of sensitization to timothy and mugwort pollens
I. Šetinová, M. Havranová, S. Honzová, A. Decastelová
................................................ 279
Results of Asthma Control Test (ACT)
Vladimír Vondra, Marek Malý, Iveta Vondrová, Martina Brejchová
.................................. 285
REVIEWS
Dendritic cells and allergy
Anna Šedivá
.............................................................................................................. 293
Safety of inhaled corticosteroids: Part I. Inhaled corticosteroids and adrenal function
Jiří Novák
.................................................................................................................. 299
Chronic maxillary sinusitis (CSM) −
the role of the nasal mucosa and nasal alergy
Zdenek Pelikan
......................................................................................................... 313
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
OriGin study – evaulating of one of application form for IKS called Easyhaler
Kateřina Kopecká
..................................................................................................... 326
DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS
Biological Functions of C-reactive Protein and its Utilization
in Laboratory Diagnostics
Jana Prázná
............................................................................................................. 329
CONGRESSES AND CONFERENCES
5th Meeting of the czech and slovak physicians, Litomyšl 2006
Bronislava Novotná, Jiří Novák
.................................................................................... 333
5th Day of laboratory aspects in liquorology and neuroimmunology (abstracts) ............... 340
NEWS .................................................................................................................... 350