Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 68
č. 1/2004
č. 1/2004

č. 1/2004 (1)

pátek, 28 leden 2011 14:15

Alergie 1/2004

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL

LAUDATIO

PŮVODNÍ PRÁCE

R. Špíšek, J. Brázová, D. Rožková, K. Zapletalová, A. Šedivá, J. Bartůňková:
Vliv klinicky užívaných imunomodulancií na maturaci dendritických buněk

V. Vondra, M. Malý, E. Ohnútková, O. Rybníček, E. Seberová, I. Krčmová:
Kvalita života nemocných s alergickou rinokonjunktivitidou

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

P. Macháček:
Vliv plísní na organismus a alergická onemocnění způsobená houbami

I. Veselá, I. Stříž:
T regulační buňky a jejich úloha v imunitních reakcích

A. Dvořáková, R. Poledne:
Ateroskleróza: mají vliv infekční onemocnění?

F. Mrázek, M. Petřek:
Polymorfismy cytokinových genů a jejich význam pro transplantace

KAZUISTIKA

D. Krtičková, S. Slavík, D. Jílek:
Behcetova choroba s neurologickými projevy (kazuistika)

INFORMACE

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

LAUDATIO

ORIGINAL PAPERS

R. Špíšek, J. Brázová, D. Rožková, K. Zapletalová, A. Šedivá, J. Bartůňková:
Maturation of Dendritic Cells by Clinically used Immunomodulators

V. Vondra, M. Malý, E. Ohnútková, O. Rybníček, E. Seberová, I. Krčmová:
Quality of Life of Patients with Allergic Rhinoconjunctivitis

REVIEWS

P. Macháček:
The Impact Fungi on Organism and Allergic Disorders Induced from Fungi

I. Veselá, I. Stříž:
T Regulatory Cells and their Role in the Immune Responses

A. Dvořáková, R. Poledne:
Atherosclerosis: the Influence of Infectious Diseases?

F. Mrázek, M. Petřek:
Polymorphisms of the Cytokine Genes and their Implication in Transplantation

CASE REPORT

D. Krtičková, S. Slavík, D. Jílek:
Behcet´s Disease with Neurological Manifestations (Case Report)

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS