Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 68
suppl. 1/2004
suppl. 1/2004

suppl. 1/2004 (1)

pátek, 28 leden 2011 17:31

Alergie suppl. 1/2004

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL 

Úvodní slovo prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Ocenění

T. Haahtela: Finský „Astma program" – příběh o úspěchu

V. Kašák: Globální strategie léčby a prevence astmatu (– GINA – novelizace listopad 2003)

V. Sedlák, B. Král, F. Salajka: Co přinesla mezinárodní multicentrická studie ENFUMOSA o těžkém astmatu

B. Král, F. Salajka, i. Krčmová, V. Sedlák: Kardioselektivní beta-blokátory a bronchiální obstrukce

T. Sýkora: Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem

B. Novotná: Těhotenství a astma

V. Vondra, Z. Hlobil, S. Kos, M. Malý, J. Musil, Z. Šafránková: Vrchol výdechového průtoku (PEF) a vrchol vdechového průtoku (PIF), v praxi, literární a osobní zkušenosti

V. Kašák, E. Feketeová, V. Špičák: Anylýza chybovosti v užívání inhalačních systémů v léčbě astmatu

E. Seberová, O. Rybníček: Dialog o specifické alergenové imunoterapii (SIT). Nejčastější omyly a pochybnosti

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

Introduction – Profesor Jaroslav Blahoš, president of the Czech Medical Society Jan Evangelista Purkyně

Awards

T. Haahtela: Asthma Programme in Finland – A success story

V. Kašák: GINA Workshop Report, Global Strategy for sthma Management and Prevention (Updated November 2003)

V. Sedlák, B. Král, F. Salajka: Benefits of International Multicentric Sevete Asthma Study ENFUMOSA

B. Král, F. Salajka, i. Krčmová, V. Sedlák: Cardioselective Beta-blockers and Bronchial Obstruction

T. Sýkora: The Patient with Ischemic Heart Disease and Bronchil Asthma

B. Novotná: Pregnancy and Bronchial Asthma

V. Vondra, Z. Hlobil, S. Kos, M. Malý, J. Musil, Z. Šafránková: Peak Expiratory Flow (PEF) and Preak Inspiratory Flow (PIF) in Practice, Literal and Personal Experiences

V. Kašák, E. Feketeová, V. Špičák: Analysis of Making Mistakes in using of Inhalation Devices in Asthma Treatment

E. Seberová, O. Rybníček: Discussion about Allergen Immunotherapy. Most Frequent Errors and Doubts

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS