Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
č. 1/2000
č. 1/2000

č. 1/2000 (1)

neděle, 30 leden 2011 17:49

Alergie 1/2000

OBSAH

EDITORIAL

PŮVODNÍ PRÁCE
S. Honzová, M. Havranová, P. Pohunek: Recidivující obstrukční bronchitidy, riziko dětského astmatu?

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
T. Fučíková: Autoimunita na přelomu tisíciletí

J. Erban: Receptory a jejich základní funkce

E. dastychová: Dermatologické komplikace lokální terapie nesteroidními antiflogistiky

P. Barták: Je psoriáza nemoc vyléčitelná?

KAZUISTIKA
V. Petrů, D. Michalová: Intrauterinní senzibilizace

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
H. Mazáková, M. Malý: První klinické zkušenosti s Foradilem® v České republice

P. Čáp, M. Malý: Účinnost inhalovaného flunisolidu v léčbě bronchiálního astmatu

A. W. Wheeler, B. Lees: Standardizace extraktů travních pylů adsorbovaných na tyrozin a modifikovaných glutaraldehydem (Pollinex® Grass)

ZPRÁVY, KONGRESY

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

ZPRÁVY, INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS
S. Honzová, M. Havranová, P. Pohunek: Recurrent Episodes of Wheezing - Risk of Childhood Asthma?

REVIEWS
T. Fučíková: Autoimmunity at the End of the Second Millenium

J. Erban: Receptors and Their Basic Function

E. Dastychová: Dermatologic Complications of Local Treatmant with Nonsteroidal Antiphlogistics

P. Barták: Is Psoriasis Curable?

CASE REPORT
V. Petrů, D. Michalová: Intrauterine Sensibilisation

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
H. Mazáková, M. Malý: The first Clinical Experience with Foradil in the Czech Republic

P. Čáp, M. Malý: Efficacy of Inhaled Flunisolide in the Treatment of Bronchial Asthma

A. W. Wheeler, B. Lees: Standardisation of Tyrosine-Adsorbed Glutaraldehyde - Modified Grass Pollen Extract (Pollinex® Grass)

NEWS, CONGRESSES

WE HAVE READ FOR YOU

NEWS, INFORMATION