Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
č. 3/2000
č. 3/2000

č. 3/2000 (1)

neděle, 30 leden 2011 18:51

Alergie 3/2000

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL

přehledné články
M. Petřek: Hlavní histokompatibilní komplex člověka (HLA) v klinické imunologii: nomenklatura a možnosti laboratorní diagnostiky

M. Weigl, M. Raška, S. Boháč: Molekulární podstata účinku bakteriálních imunomodulátorů

J. Litzman: Gastrointestinální projevy primárních imunodeficiencí

M. Průcha, M. Dostál, B. Kavka: Sepse a poruchy imunitních funkcí

J. Krejsek, K. Kodydková, O. Kopecký: Imunobiologie nádorového bujení

K. Kodydková, J. Krejsek, O. Kopecký: Rezistence buněk krevních malignit vůči cytostatikům

O. Kopecký, J. Krejsek, P. Morávek, M. Matoušková, Význam imunoterapie v léčbě karcinomu ledvin

K. Ettlerová, P. Kohout: Diagnostické možnosti potravinové alergie a intolerance

E. Dastychová: Profesionální dermatózy ekzémového charakteru - vyšetřovací postupy

E. Vernerová, P. Kučera, E. Antošová: Anafylaktoidní reakce na radiokontrastní látky - stálý otazník v medicíně

farmakoterapie, imunoterapie
B. Novotná: Sledování bronchodilatačního účinku přípravku Salamol ve dvou inhalačních systémech u pacientů s bronchiálním astmatem

Přečetli jsme za vás

Diskuzní fórum
J. Bystroň: Bakteriální imunomodulátory u alergií

Zprávy, informace

CONTENTS

EDITORIAL

REVIEWS
M. Petřek: Major Histocompatibility Complex in Man (HLA) in Clinical Immunology: Nomenclature and Current Possibilities in Tissue Typing

E. Weigl, M. Raška, S. Boháč: Molecular Basis of the Effect of Bacterial Immunomodulators

J. Litzman: Gastrointestinal Manifestation of Primary Immunodeficiency

M. Průcha, M. Dostál, B. Kavka: Sepsis and Immune Dysregulation

J. Krejsek, K. Kodydková, O. Kopecký: Immunobiology of Malignancies

K. Kodydková, J. Krejsek, O. Kopecký: Resistance of Blood Cell Malignancies Against Cytotoxic Drugs

O. Kopecký, J. Krejsek, P. Morávek, M. Matoušková: Immunotherapy - its Significance in the Treatment of Renal Cell Carcinoma

K. Ettlerová, P. Kohout: Diagnostic Possibilities of Food Allergy and Intolerance

E. Dastychová: Occupational Dermatoses of Eczematous Character - Examination Methods

E. Vernerová, P. Kučera, E. Antošová: Radiocontrast Media Anaphylactoid Reaction - Still a Question in Clinical Medicine

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
B. Novotná: The Assessment of the Bronchodilatating Effect of Salamol in Two Different Inhalation Devices in Patients with Bronchial Asthma

WE HAVE READ FOR YOU

DISCUSSION FORUM
J. Bystroň: Bacterial Immunomodulators in Allergic Diseases

NEWS, INFORMATIONS