Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
Suppl. 1/2005
Suppl. 1/2005

Suppl. 1/2005 (1)

čtvrtek, 17 únor 2011 18:31

Alergie Suppl. 1/2005

Napsal(a)
EDITORIAL ........................................................................................................... 1
SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2005 ........................................................................ 6
PŘEDNÁŠKY

J. Švihovec
Léková politika
.......................................................................................................... 11

N. Khaltaev
Program WHO proti astmatu a alergii: GARD
........................................................ 15

V. Kašák, V. Špičák
Test kontroly astmatu
................................................................................................. 19

J. Chlumský
Význam monitorování zánìtu u pacientù s bronchiálním astmatem
.................................... 23

T. Sýkora
Výskyt alergických onemocnění a jejich příznakù u žákù osmých tříd
a studentù tercií víceletých gymnázií v okrese Pardubice
.................................. 27

J. Bystroň, L. Heller, L. Pavelková, J. Braunová, D. Pazderová,
H. Ostrèilová, R. Dokoupilová, T. Utíkalová, J. Tillich, J. Peprníková
Jak se žije astmatikùm na Moravì?
........................................................................... 30

E. Seberová
Jak se žije polinotikùm
............................................................................................... 35

V. Petrù
Anafylaktické reakce
.................................................................................................. 41

INFORMACE ......................................................................................................... 47

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................................... 1
WORLD ASTMA DAY 2005 ................................................................................. 6
LECTURES

J. Švihovec
Drug policy
................................................................................................................. 11

N. Khaltaev
WHO programme against Asthma and Allergy: GARD
......................................... 15

V. Kašák, V. Špičák
Asthma control test
.................................................................................................... 19

J. Chlumský
How do the asthmatic patients in Moravia Live?
.................................................... 23

T. Sýkora
Alergic illness and their symptomps occurance among pupils
of the eights forms and students of the third forms
of grammar schools in Pardubice district
............................................................. 27

J. Bystroň, L. Heller, L. Pavelková, J. Braunová,
D. Pazderová, H. Ostrčilová, R. Dokoupilová,
T. Utíkalová, J. Tillich, J. Peprníková
How do the asthmatic patients in Moravia Live?
.................................................... 30

E. Seberová
What is the life of patients with pollen allergy
......................................................... 35

V. Petrù
Anaphylactic reactions
............................................................................................... 41

INFORMATION ..................................................................................................... 47