Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2013
č. 1/2013

č. 1/2013 (1)

středa, 20 březen 2013 09:52

Alergie 1/2013

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů.............................................................................................................1

PŮVODNÍ PRÁCE
Asociácia polymorfizmov v géne pre transformujúci rastový
faktor-β1 s atopickou asthma bronchiale
Juraj Javor, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Magda Suchánková, Mária Bucová, Milan Buc....................9

Studie zdravotního stavu dětí v Ostravě 2001–2009
Miroslav Dostál, Anna Pastorková, Vlasta Švecová, Radim J. Šrám................................................16

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Eosinofilní stavy etiopatogeneze, klasifikace, diagnóza a léčba
Martina Vašáková......................................................................................................................30

Suché oko
Katarína Hlaváčková...................................................................................................................37


FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Sledování účinnosti sublinguální alergenové imunoterapie
přípravkem Staloral 300 v závislosti na compliance
Jaromír Paukert, Eliška Kopelentová, Martina Králová,
Marie Charvátová, Marie Paukertová, Šárka Dobiášová,
Klára Kruntorádová.....................................................................................................................41

COMBAIR v novém úhlu pohledu?
Václav Špičák............................................................................................................................51

DIAGNOSTIKA A LABORATORNÍ TECHNIKA
Komplementový systém a jeho laboratorní diagnostika
Jan Martinek, Ivo Lochman..........................................................................................................55

In vitro diagnostika hypersenzitivních reakcí vyvolaných léky
Lenka Sedláčková......................................................................................................................62

DISKUSNÍ  FÓRUM
Petr Čáp....................................................................................................................................69

Petr Čáp....................................................................................................................................69
Jaromír Bystroň..........................................................................................................................70
Petr Pohunek.............................................................................................................................73
INFORMACE..............................................................................................................................75
REJSTŘÍKY supplementum 2012..................................................................................................80

 

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..................................................................................................................1

ORIGINAL PAPERS
Association of polymorphisms in the gene encoding transforming
growth factor-β1 with atopic asthma bronchiale
Juraj Javor, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Magda Suchánková,
Mária Bucová, Milan Buc...................................................................................................................9

The follow up of children health in Ostrava 2001–2009
Miroslav Dostál, Anna Pastorková, Vlasta Švecová, Radim J. Šrám.....................................................16

REVIEWS
Eosinophilic disorders ethiopathogenesis, classification, diagnosis and treatment
Martina Vašáková.............................................................................................................................30

Dry eye
Katarína Hlaváčková.........................................................................................................................37

FARMAKOTHERAPY, IMUNOTHERAPY
Monitoring to asses effectiveness of sublingual allergen immunotherapy

by administration of Staloral 300 depending on compliance
Jaromír Paukert, Eliška Kopelentová, Martina Králová,
Marie Charvátová, Marie Paukertová, Šárka Dobiášová,
Klára Kruntorádová............................................................................................................................41

COMBAIR – change of view?
Václav Špičák...................................................................................................................................51

DIAGNOSTIC AND LABORATORY TECHNIQUE
The complement system and its laboratory diagnostics
Jan Martinek, Ivo Lochman.................................................................................................................55

In vitro diagnosis of drug hypersensitivity reactions
Lenka Sedláčková..............................................................................................................................62

DISCUSSION FORUM
Petr Čáp.........................................................................................................................................69
Petr Čáp........................................................................................................................................69
Jaromír Bystroň..............................................................................................................................70
Petr Pohunek.................................................................................................................................73
INFORMATION...............................................................................................................................75
INDEX supplementum 2012..............................................................................................................80