Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2013
č. 4/2013

č. 4/2013 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie 4/2013

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ....................................................................................... 233

Původní práce
Toxický efekt stříbra adsorbovaného chitosanem na povrchu textilií na prachové roztoče
Radek Klubal, Marta Nesvorná, Jan Hubert, Jozef Ráheľ ...........................................239

Přehledné články
Histamínová intolerancia
Eva Hanusková, Jana Plevková ...............................................................................245

Role malých dýchacích cest u astmatu
Petr Čáp ............................................................................................................. 255

Farmakoterapie, imunoterapie
Novinky v imunomodulaci bakteriálními lyzáty
Jaromír Bystroň .....................................................................................................264

1,3-Glukan a alergie
Václav Větvička, Zuzana Vančíková .........................................................................270

Diagnostika  a  laboratorní technika
DAFALL – Databáze potravinových alergií
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs, Václav Špičák ..................................................275

Kazuistika
Zamyšlení nad chlapcem s eosinofilní esofagitidou
Milena Jeřábková, Jan Martínek, Josef Tenora,
Zuzana Vymětalová, Zdeněk Vlk, Alena Menclová ................................................... 277

Antifosfolipidový syndrom v těhotenství, léčba plazmaferézou
Dalibor Jílek, Radka Válková, Pavel Gerych, Tomáš Binder, Alena Vašková ................ 285

Konference, kongresy
III. Fórum alergenové imunoterapie 2013
Martin Vaněk..........................................................................................................291
III. Respirační kaleidoskop
Václav Špičák, Kamil Kleňha..................................................................................293

Informace
MUDr. Stanislav Boháč (1988–2004)
Jaromír Bystroň......................................................................................................297
Zpráva o činnosti výboru ČSAKI v letech 2009–2013
Vít Petrů................................................................................................................298
ČSAKI – program akcí 2014....................................................................................302

rejstříky 2013....................................................................................................... 306

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..........................................................................................233

Original papers
The textiles after chemical absorption of Ag+ is toxic to house dust mites
Radek Klubal, Marta Nesvorná, Jan Hubert, Jozef Ráheľ ...........................................239

Reviews
Histamine intolerance
Eva Hanusková, Jana Plevková .............................................................................. 245

Role of small airways in asthma
Petr Čáp ..............................................................................................................255

Pharmacotherapy, immunotherapy
News in bacterial lysates immunotherapy
Jaromír Bystroň....................................................................................................264

1,3-Glucan and allergy
Václav Větvička, Zuzana Vančíková .......................................................................270

Diagnostic and laboratory technique
DAFALL – Database of food allergy
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs, Václav Špičák................................................275

Case report
Thinking about the boy with eosinofilic esophagitis
Milena Jeřábková, Jan Martínek, Josef Tenora,
Zuzana Vymětalová, Zdeněk Vlk, Alena Menclová ..................................................277

Antiphospholipid syndrome during pregnancy, plasmapheresis treatment
Dalibor Jílek, Radka Válková, Pavel Gerych, Tomáš Binder, Alena Vašková ..............285

Conferences and congresses
IIIth Forum of Allergen Immunotherapy 2013
Martin Vaněk .......................................................................................................291
IIIth Respiratory Kaleidoscope
Václav Špičák, Kamil Kleňha.................................................................................293

information
MUDr. Stanislav Boháč (1947–2013)
Jaromír Bystroň....................................................................................................297
Czech Society of Allergology and Clinical Immunology – report on the activity
Vít Petrů.............................................................................................................298
CSAKI – activities 2014 .......................................................................................302

index 2013..........................................................................................................306