Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
3/2015
3/2015

3/2015 (1)

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..........................................................................................165
Laudatio prof. Ctirad John – 95 let.............................................................................168
In memoriam RNDr. Eliška Rybníčková .....................................................................169

Přehledné články
Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR
Eva Sixtová ............................................................................................................175

Nové léky pro léčbu astmatu a CHOPN na našem farmaceutickém trhu
Viktor Kašák ..........................................................................................................183

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou aneb od astmatu k autoimunitě
Tomáš Milota, Eva Vernerová, Jiřina Bartůňková ........................................................193

Diagnostika a laboratorní technika
Fagocytóza a technické aspekty jejího stanovení
Alexandra Lochmanová........................................................................................... 202

Farmakoterapie, Imunoterapie
Novinka v alergenové sublinguální imunoterapii
Václav Špičák........................................................................................................208

Konference, kongresy
Zpráva z konference Telčská nostalgie
Vít Petrů ...............................................................................................................210

Zprávy ..................................................................................................................216

Informace .............................................................................................................218
Vzdělávací program oboru alergologie a klinická imunologie ...................................... 221

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .........................................................................................165
Laudatio prof. Ctirad John – 95 years ........................................................................168
In memoriam RNDr. Eliška Rybníčková .....................................................................16
9

Reviews
Burden of incapacity for work in asthma patients
Eva Sixtová ...........................................................................................................175

New drugs for therapy of asthma and COPD in the Czech pharmaceutical market
Viktor Kašák ..........................................................................................................183

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis – from asthma to autoimmunity
Tomáš Milota, Eva Vernerová, Jiřina Bartůňková..........................................................193

Diagnostic and laboratory technique
Phagocytosis and technical aspects of its determination
Alexandra Lochmanová ........................................................................................... 202

Pharmacotherapy, immunotherapy
News in sublingual allergen immunotherapy
Václav Špičák ......................................................................................................... 208

Conference, congress
Allergy starts in childhood – Nostalgia in Telč
Vít Petrů..................................................................................................................210

News...................................................................................................................... 216

Information ............................................................................................................218
Educational program allergy and clinical immunology ..................................................221