Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pátek, 30 listopad 2001 00:00

BOLEST 2/2016

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

EDITORIAL
Richard Rokyta.....................................................................................................................1
Přehledné články
IASP souhrnné přehledy o bolestech kloubů 2. část............................................................... 48
Róbert Rapčan, Miroslav Gajdoš, Martin Griger, Janette Rapčanová,
Simona Rapčanová, Hana Kočanová, Ladislav Kočan
Klinický algoritmus u pacienta pred implantáciou
miechového stimulátora........................................................................................................ 54
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtìch Thon
Lokální anestetika v klinické praxi......................................................................................... 60
Původní práce
Ivan Vrba, Jiří Kozák
Komplikovaná léčba pacienta s failed back surgery
syndromem neurostimulačními analgetickými přístupy – kazuistika.......................................... 64
Zprávy
Schůze výboru SSLB ČLS JEP 27. 5. 2016, Valeč u Třebíče.................................................... 72
Jarní interaktivní konference..................................................................................................  73
6. severočeské algeziologické dny 1.–2. 4. 2016....................................................................  74
VIII. světový kongres WIP v New Yorku..................................................................................  76
Výuka bolesti na lékařských fakultách v České republice – doplněk.........................................  84
MUDr. Daniela Palyzová, CSc. – 70 let..................................................................................  85
8th efic pain school in: neurological diagnosis in chronic pain..................................................  85
Informace.........................................................................................................................  86

Editorial
Richard Rokyta...................................................................................................................  41
Reviews
The survey of joint pain from IASP 2st part............................................................................  48
Róbert Rapčan, Miroslav Gajdoš, Martin Griger, Janette Rapčanová,
Simona Rapčanová, Hana Kočanová, Ladislav Kočan
Clinical algorithm for patient before implantation
of spinal cord stimulator......................................................................................................  54
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtìch Thon
Local anesthetics in clinical praxis......................................................................................  60
Original papers
Ivan Vrba, Jiří Kozák
Complex neuromodulation analgesic treatment for patient
with failed back surgery syndrome: A case report................................................................... 64
News
The meeting of the board of Czech Pain Society 27. 5. 2016, Valeč u Třebíče.......................... 72
Spring interactiv conference................................................................................................. 73
6nd North-Bohemia algesiological days 1.–2. 4. 2016............................................................ 74
VIII. World Congress of WIP in New York.............................................................................. 76
The teaching of pain in the Medical Faculties in the
Czech Republic – supplement............................................................................................. 84
70 Anniversary of MUDr. Daniela Palyzová, CSc. .................................................................  85
8th efic pain school in: neurological diagnosis in chronic pain................................................  85
Informations...................................................................................................................  86

Číst 8771 krát Naposledy změněno čtvrtek, 22 březen 2018 13:28