Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie 2/2016

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................... 69

 

Světový den astmatu a 20. výročí ČIPA

Dvacet let České iniciativy pro astma, o. p. s., můj život s ČIPA o. p. s.
Václav Špičák ........................................................................................................ 77

Česká iniciativa pro astma z pohledu mezinárodních aktivit
Petr Pohunek ,........................................................................................................ 79

Jak se změnil život astmatiků?
Viktor Kašák .......................................................................................................... 81

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu
k životnímu prostředí a 15 let sledování alergických onemocnění u dětí
Jana Kratěnová ...................................................................................................... 89

Úmrtnost na astma
Vladimír Vondra, Marek Malý .................................................................................. 94

Česká pylová informační služba – 25 let činnosti
Ondřej Rybníček .................................................................................................... 99

Alergie a astma ve škole
Jarmila Richterová, Jan Richter ..............................................................................102

Evropská unie a školní jídelny
Martin Fuchs .........................................................................................................110

20. výročí SPCCH v ČR, z. s.,
základní organizace astmatiků Olomouc
Zuzana Špundová, Marie Mikulášová, Aleš Mikuláš .................................................114

Původní práce

Význam stanovení anti-DFS70 protilátek v diferenciální
diagnostice autoimunitních chorob
Martina Fialová, Alena Sekerková, Veronika Švachová, Ilja Stříž ..............................119

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Předčasná senescence a CHOPN
Vítězslav Kolek ................................................................................................... 125

farmakoterapie, Imunoterapie

Současné formy imunoglobulinové substituční léčby
Pavlína Králíčková .............................................................................................. 129

konference, kongresy

Jarní škola mladých alergologů, 7.–9. 4. 2016, Rungstedgaard, Dánsko
Mojmír Račanský .................................................................................................134

XXII. Sympozium imunologie a biologie reprodukce,
Třešť, 26. – 28. 5. 2016
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Peknicová ............................................................... 136

informace .........................................................................138

 

 

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................... 69

WORLD ASTHMA DAY and 20th anniversary ČIPA
Twenty years of the Czech initiative for asthma, my life with ČIPA
Václav Špičák ........................................................................................................ 77

Czech Initiative for Asthma (ČIPA) and the world
Petr Pohunek ........................................................................................................  79

How changed life of asthmatics?
Viktor Kašák .......................................................................................................... 81

Environmental health monitoring system in the Czech Republic and
15 years of monitoring of childhood alergic diseases
Jana Kratěnová ...................................................................................................... 89

Mortality in asthma
Vladimír Vondra, Marek Malý .................................................................................. 94

Czech pollen information service – 25 years of activity
Ondřej Rybníček ..................................................................................................... 99

Allergy and asthma at school
Jarmila Richterová, Jan Richter  ............................................................................. 102

European union and school canteens
Martin Fuchs ........................................................................................................ 110

20th anniversary SPCCH in the Czech Republic,
basic organizations asthmatics Olomouc
Zuzana Špundová, Marie Mikulášová, Aleš Mikuláš ................................................ 114

ORIGINAL PAPER

The role of anti-DFS70 antibodies in diagnostics
of autoimmune diseases
Martina Fialová, Alena Sekerková, Veronika Švachová,
Ilja Stříž ............................................................................................................... 119

reviews
Premature senescence and COPD
Vítězslav Kolek ............................................................................................. 125

Pharmacotherapy, immunotherapy
Current forms of immunoglobulin substitution therapy
Pavlína Králíčková ............................................................................................... 129

Conference, congress
Allergy School on Allergen Immunotherapy 7. – 9. 4. 2016,
Rungstedgaard, Denmark
Mojmír Račanský............................................................................................. 134

22th Symposium on immunology and biology of reproduction,
Třešť, 26. – 28. 5. 2016
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Peknicová.................................................................. 136

information ............................................................................................138

Číst 11214 krát Naposledy změněno pátek, 11 říjen 2019 16:38