Tigis

pondělí, 12 prosinec 2016 09:06

Bolest 4/2016

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial
Richard Rokyta...................................................................................... 141
Přehledné články
IASP souhrnné přehledy o bolestech kloubů, 4. část................................. 148
Richard Rokyta
Současné směry výzkumu léčby chronické bolesti.....................................154
Jozef Macko
Fetální a neonatální bolest, škály bolesti.................................................. 160
Karla Kotková, Yvona Angerová, Olga Švestková
Chronická bolest a možnosti jejího ovlivnění rehabilitací..............................164
Kazuistika
Jaroslav Nushart

Možnosti aurikuloterapie v léčbě bolesti –
zkušenosti z neurologické ambulance...................................................... 168
Zprávy
19. mezinárodní kongres ISMST 13.–16. 7. 2016....................................... 173
Miloslav Kršiak a časopis Bolest...............................................................175
Výroční schůze rady Evropské bolestivé federace EPF – EFIC.................... 175
16. světový kongres o léčbě bolesti, Jokohama, Japonsko.......................... 177
Zpráva IPVZ............................................................................................ 180
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB 19. 10. 2016, Zlín................ 181
XVIII. česko-Slovenské dialogy o bolesti.................................................... 183
IX. kongres České lékařské akademie: Moderní medicína –
prevence, nebo léčba?.............................................................................. 184
Informace.............................................................................................. 185
Rejstříky 2016........................................................................................ 186

 

Editorial
Richard Rokyta....................................................................................... 141
Reviews
The survey of joint pain from IASP, 4th part................................................ 148
Richard Rokyta
Contemporary tendecies of the resesarch of the chronic pain treatment....... 154
Jozef Macko
Fetal and neonatal pain, pain scales......................................................... 160
Karla Kotková, Yvona Angerová, Olga Švestková
Chronic pain and the potential of rehabilitation........................................... 164
Case report
Jaroslav Nushart

Options auriculartherapy in pain treatment –
experience neurological outpatient clinic................................................... 168
News
19th International Congress ISMST 13.–16. 7. 2016................................... 173
Miloslav Kršiak and journal of pain............................................................ 175
European Pain Federation – EFIC Council Meeting.................................... 175
16th World Congress of IASP, Yokohama, Japan....................................... 177
IPVZ News............................................................................................. 180
The meeting of the board of Czech Pain Society 19. 10. 2016, Zlín.............. 181
XVIII. Czech-Slovak dialogues on pain....................................................... 183
IX. Congress of Czech Medical Academy: Modern medicine –
prevention or treatment?.......................................................................... 184
Informations......................................................................................... 185
Index 2016............................................................................................ 186

Číst 4164 krát Naposledy změněno čtvrtek, 22 březen 2018 11:36