Tigis

středa, 20 prosinec 2023 20:03

DMEV 4/2023

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

DMEV 4 2023 obalka

DMEV 4/2023

Editorial ............................................................................... 125

DIABETOLOGIE
Judita Konečná, Nelly Kalinová, Nikola Křesáková,
David Lacko, Karel D. Riegel

Chronické komplikace diabetu a diabetický distres –
prevalence, souvislosti a vliv osobnosti pacienta ............... 131

ENDOKRINOLOGIE
Jaroslava Dušková
Jaké změny přináší 5. vydání WHO klasifikace
nádorů tyreoidálních tumorů do klinicko-patologické
spolupráce? ........................................................................ 139

Jaroslava Dušková
Změny v hodnocení a hlášení tenkojehlových
biopsií štítné žlázy související s třetím vydáním
Bethesda systému ............................................................... 145

METABOLISMUS/VÝŽIVA
Igor Satinský, Martin Hrubý, Petra Šrámková,
Jiří Patka, Michal Čierný, Pavol Babiak, Igor Šimoník,
Peter Schwarz, Martin Haluzík

Praktické klinické doporučení pro perioperační péči
v bariatrické chirurgii 2023: adaptace doporučení
společnosti ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)
s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny
Společné sekce bariatricko-metabolické chirurgie
České chirurgické společnosti a České obezitologické
společnosti ......................................................................... 151

PŘEDPLATNÉ

Editorial .............................................................................. 125

DIABETOLOGY
Judita Konečná, Nelly Kalinová, Nikola Křesáková,
David Lacko, Karel D. Riegel

Chronic complications of diabetes and diabetes distress –
prevalence, association and influence of patient’s
personality .......................................................................... 131

ENDOCRINOLOGY
Jaroslava Dušková
What changes does the 5th edition of the WHO
Classification of Tumors ..................................................... 139

Jaroslava Dušková
Changes in the Reading and Reporting
of Thyroid Fine-Needle Biopsies Related
to the 3rd Edition of the Bethesda System ......................... 145

METABOLISM/NUTRITION
Igor Satinský, Martin Hrubý, Petra Šrámková,
Jiří Patka, Michal Čierný, Pavol Babiak, Igor Šimoník,
Peter Schwarz, Martin Haluzík

Practical clinical recommendations for perioperative
care in bariatric surgery 2023: adaption of ERAS
(Enhanced Recovery After Surgery)
recommendations with consensual voting of working
group of Joint Section of Bariatric and Metabolic
Surgery of Czech Surgery Society
and Czech Obesitology Society ......................................... 151

SUBSCRIPTION

Číst 1652 krát Naposledy změněno středa, 20 prosinec 2023 20:15