Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie 3/2013

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

Editorial......................................................................................................................109

Původní práce
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl
Výskyt úzkosti a deprese u pacientů v paliativní
péči při hospitalizacina onkologickém oddělení: pilotní studie...........................................117

Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Anna Blabolová, Filip Španiel,
Andrea Slováková, Petr Pokorný
Psychoedukace u schizofrenie očima pacientů.
Průzkum názorů pacientů na psychoedukaci v České republice v roce 2009.....................122

Přehledné články
Anna Pivovarčiová, Boris Mravec
Psychické poruchy a neurologické choroby: význam nervus vagus.................................. 129

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Withania somnifera – indický ženšen.............................................................................141

Vzdělávání
Richard Köhler
Delirium na somatických odděleních.............................................................................145

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Alexandra Šulcová, Petr Popov
Nalmefen v léčbě alkoholové závislosti...........................................................................151

Zprávy.........................................................................................................................156

Přečetli jsme za vás.....................................................................................................159

Dopisy, ohlasy, diskuze................................................................................................161

Nové knihy...................................................................................................................164

CONTENTS

Editorial.......................................................................................................................109

Original papers
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl
The Incidence of Anxiety and Depression in Patients in Palliative
Care during their hospitalization at oncology clinic: a pilot study.......................................117

Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Anna Blabolová, Filip Španiel,
Andrea Slováková, Petr Pokorný
Psychoeducation in schizophrenia: patients’ view. patients’ opinion
survey on psychoeducation in the Czech Republic in 2009..............................................122

Reviews
Anna Pivovarčiová, Boris Mravec
Psychiatric disorders and neurological diseases: the role of the vagus nerve.....................129

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Withania somnifera – indian ginseng.............................................................................141

CME
Richard Köhler
Delirium at somatic departments..................................................................................145

Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Alexandra Šulcová, Petr Popov
Nalmefene in treatment of alcohol dependence..............................................................151

News.........................................................................................................................156

We have read for you..................................................................................................159

Letters, response, discussion......................................................................................161

New Books................................................................................................................164

Číst 15439 krát Naposledy změněno pátek, 20 září 2013 13:51