Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

ČS Fyziologie 2/2013

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial .................................................................................................................. 37

Přehledné články
Jindřichová M., Zemková H.
Purinergní P2X rodina a specifické vlastnosti P2X7 podtypu .......................................... 40

Ľešťanová Z., Bačová Z., Havránek T., Bakoš J.
Mechanizmy zmien dĺžky axónov a dendritov neurónu ...................................................47

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) I.: Významný český anatom a fyziolog 18. století .................54

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) II.: Struktura nervové tkáně .................................................62

Rokyta R.
Poznámky k filozofii moderní vědy ............................................................................. 77

Zprávy....................................................................................................................... 79
Rejstříky 2013 ........................................................................................................... 84

CONTENTS

Editorial .....................................................................................................................37

Reviews
Jindřichová M., Zemková H.
Purinergic P2X family and specific features of the P2X7 subtype......................................40

Ľešťanová Z., Bačová Z., Havránek T., Bakoš J.
Mechanisms of growth of neuronal axons and dendrites.................................................47

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) I.:
A significant Czech anatomist and physiologist of the 18th century ................................54

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) II.: The structure of the nervous tissue ................................. 62

Rokyta R.
Several remarks to the philosophy of modern science.................................................... 77

News......................................................................................................................... 79
Index 2013 .................................................................................................................84

Číst 15439 krát Naposledy změněno pátek, 08 listopad 2013 11:14