Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pátek, 30 listopad 2001 00:00

Psychiatrie 4/2013

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial.........................................................................................................................168

Přehledné články
Petr Winkler, Ladislav Csémy
Systémy psychiatrické péče v Evropě II: komparace jednotlivých komponent...................... 172

Aleš Kolářský
Motivační paradigma I: Myšlenkové předpoklady Ke stému výročí narození Kurta Freunda ... 177

Vzdělávání
Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško
Komplikované truchlení a jeho léčba  .............................................................................. 181

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Pavel Mohr, Martin Anders, Radovan Přikryl, Jiří Masopust, Ján Praško, Cyril Höschl
Konsensus ČNPS o diagnostice a léčbě ADHD v dospělosti ..............................................189

Zprávy .......................................................................................................................... 203
Přečetli jsme za vás ...................................................................................................... 214
Nové knihy .................................................................................................................... 216
Informace ...................................................................................................................... 217
rejstříky 2013................................................................................................................. 218

CONTENTS

Editorial.........................................................................................................................168

Reviews
Petr Winkler, Ladislav Csémy
Psychiatric care systems across Europe II: comparison of single components ....................172

Aleš Kolářský
Motivational paradigm I: conceptual background (To 100 anniversary of Kurt Freund) .............177

CME
Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško
Complicated grief and its treatment ..................................................................................181

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Pavel Mohr, Martin Anders, Radovan Přikryl, Jiří Masopust, Ján Praško, Cyril Höschl
Consensus of the Czech Neuropsychopharmacological Society
on the diagnosis and treatment of adult ADHD...................................................................189

News ............................................................................................................................ 203
We have read for you ...................................................................................................... 214
New Books .................................................................................................................... 216
Information ..................................................................................................................... 217
Index 2013.......................................................................................................................218

Číst 15714 krát Naposledy změněno pondělí, 07 srpen 2023 10:55