Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie 3/2014

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial  ...............................................................................................................113

Přehledné články
Aleš Kolářský
K testovému pojímání falometrie................................................................................116

Jiří Patočka
Kyselina arundová: perspektivní neuroprotektivum .......................................................119

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Ziziphus jujuba: přírodní anxiolytikum ........................................................................123

Vzdělávání
Ivan Tůma, Radka Šimáková
Demence a diabetes mellitus....................................................................................127

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jaromír Švestka
Zastavil se vývoj nových psychofarmak? Část 3 – kognitiva..........................................135

Zprávy................................................................................................................... 147
Přečetli jsme za vás...............................................................................................150
Dopisy, ohlasy, diskuze..........................................................................................152
Nové knihy ........................................................................................................... 153
Pokyny autorům ....................................................................................................154

CONTENTS

Editorial .................................................................................................................113

Reviews
Aleš Kolářský
Comment on phallometry as a test method ................................................................116

Jiří Patočka
Arundic acid: perspective neuroprotective compound....................................................119

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Ziziphus jujuba: a natural anxiolytic ...........................................................................123

CME
Ivan Tůma, Radka Šimáková
Dementia and diabetes mellitus..................................................................................127

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jaromír Švestka
Has the development of new psychopharmacological agents stopped?
Part iii – cognitive enhancers......................................................................................135

News ......................................................................................................................147
We have read for you.............................................................................................150
Communication.......................................................................................................152
New Books ..............................................................................................................153
Instructions for contributors ....................................................................................154

Číst 17087 krát Naposledy změněno pátek, 10 říjen 2014 08:08