Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Československá Fyziologie 2/2014

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial  ...............................................................................................................53

Přehledné články
Chvátal A.
Výzkum struktury nervové tkáně II:
Gabriel Valentin (1810–1883), Robert Remak (1815–1865)
a Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) .................................................................... 56

Jindřichová M., Zemková H.
P2X receptory v bolesti............................................................................................. 74

Lazarová Z., Javorka M.
Baroreflexná senzitivita – nové okno na sledovanie
dysregulácie kardiovaskulárneho systému ................................................................. 78

Stuchlík A., Svojanovská M.
Fyziologie glutamátu, dlouhodobá potenciace, schizofrenie a paměť ............................ 84

Süli J., Homzová K., Sobeková A., Bujdošová Z., Hrušková T.
Fyziologické účinky polyfenolov a ich metabolitov v strave ............................................ 92

Zprávy ..................................................................................................................... 98

Rejstříky 2014 ....................................................................................................... 104

 

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................53

Reviews
Chvátal A.
Revealing the structure of the nervous tissue II:
Gabriel Gustav Valentin (1810–1883), Robert Remak (1815–1865)
and Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) ................................................................. 56

Jindřichová M., Zemková H.
The P2X receptors in pain .........................................................................................74

Lazarová Z., Javorka M.
Baroreflex sensitivity – new window for
investigation of cardiovascular dysregulation ...............................................................78

Stuchlík A., Svojanovská M.
Physiology of glutamate, long-term potentiation,
schizophrenia and memory........................................................................................ 84

Süli J., Homzová K., Sobeková A., Bujdošová Z., Hrušková T.
Physiological effects of polyphenols and their metabolites in diet ................................. 92

News ...................................................................................................................... 98

Index 2014...............................................................................................................104

Číst 16555 krát Naposledy změněno pátek, 17 říjen 2014 13:28