Tigis

2/2017
2/2017

2/2017 (1)

CSF 2/2017

Editorial.................................................................................................................. 37
Přehledné články
Rokyta R., Holeček V.
Neurodegenerativní choroby z hlediska volných radikálů............................................... 40
Holubová A., Šlamberová R.
Drogová závislost a perinatální stres........................................................................... 46
Chvátal A.
Výzkum struktury nervové tkáně IV:
od Heinricha Waldeyera (1836–1921) k Franzovi Bollovi (1849–1879).............................. 52
Zprávy .................................................................................................................... 70
Rejstříky 2017 ......................................................................................................... 72

 

Editorial...................................................................................................................37
Reviews
Rokyta R., Holeček V.
Neurodegenerative diseases in the view od free radicals................................................40
Holubová A., Šlamberová R.
Drug addiction and perinatal stress.............................................................................46
Chvátal A.
Revealing the structure of the nervous tissue IV.:
From Heinrich Waldeyer (1836–1921) to Franz Boll (1849–1879)...................................52
News......................................................................................................................70
Index 2017..............................................................................................................72