Tigis

BOLEST 2/2018
BOLEST 2/2018

BOLEST 2/2018 (1)

Bolest 2/2018

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................41
Přehledné články
Milan Bayer
Bolesti u dětí v souvislosti s růstem...............................................................................46
Petr Prášil, Tomáš Gabrhelík, Josef Srovnal, Lubomír Večeřa, Emil Berta
Vliv opioidů na diseminaci nádorové choroby po chirurgickém výkonu...............................52
Původní práce
David Krahulík, Miroslav Vaverka, Lumír Hrabálek, Martin Hampl
Mikrovaskulární dekomprese v terapii neuralgie n. trigeminus............................................59
Jan Procházka
Účinek pregabalinu na neuropatickou složku bolesti u chronických bolestí zad..................65
Marek Hakl, Radovan Hřib
Novinky v analgetické léčbě se zaměřením na léčebné konopí..........................................70
Předplatné...................................................................................................................74
Pokyny autorům..........................................................................................................75
Informace....................................................................................................................76

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................41
Reviews
Milan Bayer
Pains in children in connection with growth.....................................................................46
Petr Prášil, Tomáš Gabrhelík, Josef Srovnal, Lubomír Večeřa, Emil Berta
Opioid influence on cancer dissemination after surgery.....................................................52
Original papers
David Krahulík, Miroslav Vaverka, Lumír Hrabálek, Martin Hampl
Microvascular decompression in treatment of trigeminal neuralgia.....................................59
Jan Procházka
Effect of pregabalin on neuropathic pain in patients with chronic low back pain..................65
Marek Hakl, Radovan Hřib
The new inovation of analgesic drugs with focus to cannabis............................................70
Journal subscription.....................................................................................................74
Instruction for authors..................................................................................................75
Information..................................................................................................................76