Tigis

Bolest 4/2018
Bolest 4/2018

Bolest 4/2018 (1)

Editorial
Richard Rokyta ............................................................................................. 121
Obsah ........................................................................................................... 123
Přehledné články
Tatiana Geistová, Igor Martuliak
Vitamín C v liečbe bolesti – mechanizmy účinku .......................................... 127
Viktorie Vlachová, Lucie Máčiková, Kristýna BarvíkováViktorie Vlachová, Lucie Máčiková, Kristýna Barvíková
Receptor pro hořčici je místem účinku paracetamolu .................................. 131
Pavel Pochop
Bolest oka ..................................................................................................... 139
Iva Holmerová, Michaela Baumanová
Problematika bolesti u pacientů vyššího věku s kognitivní poruchou ........... 141

Přehledné články
Radek Chalupa, Karel Nesměrák
Bolest v životě a díle Johanna Wolfganga von Goethe – 2. část ................. 144

Zprávy
21. konference ISMST – Auckland 2018 ..................................................... 153
19. kongres Světové organizace o bolesti (IASP) – Boston ....................... 154
20. česko-slovenské dialogy o bolesti, Praha 8.–10. 11. 2018 ................... 159
Racionální léčba bolesti STADA BESEDY 2018 ........................................ 161
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., FCMA, zemřel .................................. 162
Rejstříky 2018 ............................................................................................ 163

 

Editorial

Richard Rokyta ............................................................................................ 121
Content ........................................................................................................ 123
Reviews
Tatiana Geistová, Igor Martuliak
Vitamin C in the treatment of pain – mechanisms of action ........................ 127
Viktorie Vlachová, Lucie Máčiková, Kristýna Barvíková
Mustard receptor as a target for paracetamol ............................................. 131
Pavel Pochop
Eye pain ...................................................................................................... 139
Iva Holmerová, Michaela Baumanová
Pain in older patients with cognitive impairment ......................................... 141
Reviews
Radek Chalupa, Karel Nesměrák
Pain in life and work of Johann Wolfgang von Goethe – part II. ................. 144

News
21. Conference of ISMST - Auckland 2018 ................................................ 153
19. Congress of International Associationof the Study of Pain – Boston .... 154
20. Czech-Slovak Dialogues on Pain, Prague ............................................ 159
Rational Treatment of Pain STADA Discusion 2018 ................................... 161
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., FCMA, has passed away .................. 162
Index 2018 ................................................................................................... 163