Tigis

DMEV 1/2021
DMEV 1/2021

DMEV 1/2021 (1)

středa, 24 březen 2021 12:35

DMEV 1/2021

DMEV 1 2021 obalka

DMEV 1/2021

OBSAH

Editorial  .............................................................................................. 1

DIABETOLOGIE

František Saudek
Transplantační možnosti pacientů
s pokročilým diabetickým onemocněním
ledvin .................................................................................................... 8

DIABETOLOGIE/VÝŽIVA

Petr Wohl, Jan Kopecký, Eva Hošková,
Jiří Veleba, Miloš Mráz, Viktorie Hrádková,
Peter Girman, Terezie Pelikánová
Parenterální a enterální výživa u nemocných
s diabetes mellitus .............................................................................. 16

ENDOKRINOLOGIE

Tereza Grimmichová,
Jana Vrbíková
Subklinická onemocnění
štítné žlázy .......................................................................................... 23

Luboslav Stárka
Steroidní hormony a kůže ................................................................... 28

VÝŽIVA/DIABETOLOGIE

Slávka Mrosková, Martina Reľovská,
Adriana Eliašová
Polyfenoly v strave a ich význam
v prevencii diabetes mellitus 2. typu ................................................... 31

POKYNY AUTORŮM .......................................................................... 40

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................ 1

DIABETOLOGY

František Saudek
Transplant options for patients
with advanced diabetic kidney
disease ................................................................................................. 8

DIABETOLOGY/NUTRITION

Petr Wohl, Jan Kopecký, Eva Hošková,
Jiří Veleba, Miloš Mráz, Viktorie Hrádková,
Peter Girman, Terezie Pelikánová
Parenteral and enteral nutrition
in patients with diabetes mellitus ........................................................ 16

ENDOCRINOLOGY

Tereza Grimmichová, Jana Vrbíková
Subclinical thyroid disease .................................................................  23

Luboslav Stárka
Steroid hormones and the skin ............................................................ 28

NUTRITION/DIABETOLOGY

Slávka Mrosková, Martina Reľovská,
Adriana Eliašová
Dietary polyphenols and their
importance in the prevention
of type 2 diabetes mellitus .................................................................... 31

INSTRUCTION FOR AUTHORS .........................................................  40