Tigis

DMEV 2/2021
DMEV 2/2021

DMEV 2/2021 (1)

čtvrtek, 24 červen 2021 11:39

DMEV 2/2021

Napsal(a)

DMEV 2 2021 obalka

DMEV 2/2021

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................... 41

DIABETOLOGIE
Pavlína Piťhová
Syndrom diabetické nohy –
současné možnosti léčby ......................................................... 46

Barbora Obermannová, Lenka Petruželková,
Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník
Moderní léčba diabetu 1. typu u dětí ........................................ 55

David Vetchý, Martina Vetchá,
Kateřina Kubová
Prodloužené perorální podání metforminu –
moderní léčba diabetu 2. typu .................................................. 65

Eva Horová, Jan Škrha jr.
Péče o pacienta s diabetem za hospitalizace .......................... 70

ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Androgeny v nákaze koronavirem SARS-CoV-2 ...................... 74

ZPRÁVY
Luboslav Stárka
K osmdesátinám
prof. RNDr. Richarda Hampla, DrSc. (* 27. 5. 1941) ................ 78

INFORMACE ............................................................................ 79

POKYNY AUTORŮM ................................................................ 80

 

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................  41

DIABETOLOGY
Pavlína Piťhová
The diabetic foot syndrome – 
current treatment possibilities .................................................. 46

Barbora Obermannová, Lenka Petruželková, 
Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník
Modern therapy of type 1 diabetes in children ......................... 55

David Vetchý, Martina Vetchá, Kateřina Kubová
Prolonged oral administration of metformin – 
modern treatment of type 2 diabetes ....................................... 65

Eva Horová, Jan Škrha jr.
Diabetes care in the hospital ................................................... 70

ENDOCRINOLOGY
Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Androgens in co ronavir SARS-CoV-2 infection ...................... 74

NEWS
Luboslav Stárka
Professor Richard Hampl‘s 80th birthday ................................. 78

INFORMATION ......................................................................... 79

INSTRUCTION FOR AUTHORS .............................................. 80