Tigis

DMEV 3/2021
DMEV 3/2021

DMEV 3/2021 (1)

neděle, 19 září 2021 04:46

DMEV 3/2021

Napsal(a)

DMEV 3 2021 obalka

DMEV 3/2021

OBSAH

EDITORIAL .................................................................................................... 81

DIABETOLOGIE

Za výbory odborných společností:
Terezie Pelikánová, Ondřej Viklický, Ivan Rychlík, František Saudek,
Vladimír Tesař, Martin Haluzík, Milan Kvapil, Jaroslav Racek, Tomáš Zima

Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin 2021 ..................... 86

Jan Peregrin
Endovaskulární léčba kritické končetinové ischemie
u pacientů s diabetem ..................................................................................... 99

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Jana Brunová, Terezie Pelikánová,
Peter Girman, Martin Haluzík
Sérový testosteron v patogenezi diabetes mellitus 2. typu ............................. 111

ENDOKRINOLOGIE

Jan Jiskra
Specifika léčby hypotyreózy v atypických situacích ........................................ 117

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxin a minimalizace rizik při
zajištění optimálního klinického účinku.
První část. ....................................................................................................... 123

Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Testosteron a obezita u mužů ......................................................................... 131

ZPRÁVA Z WEBINÁŘE ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jan Škrha jr., Jan Piťha, Petr Ošťádal, Zuzana Zafarová
Kardiovaskulární riziko diabetika ve světle nejnovějších dat
aneb co skutečně určuje riziko diabetického pacienta? .................................. 135

INFORMACE ................................................................................................... 143

POKYNY AUTORŮM ...................................................................................... 144

 

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................... 81

DIABETOLOGY

Delegated by specialized medical societies:
Terezie Pelikánová, Ondřej Viklický, Ivan Rychlík, František Saudek,
Vladimír Tesař, Martin Haluzík, Milan Kvapil, Jaroslav Racek, Tomáš Zima
Guidelines for the management of diabetic
kidney disease 2021 ........................................................................................... 86

Jan Peregrin
Endovascular treatment of critical
limb ischaemia in diabetic patients ..................................................................... 99

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Jana Brunová, Terezie Pelikánová,
Peter Girman, Martin Haluzík
Serum testosterone and Diabetes Mellitus type 2 pathogenesis ....................... 111

ENDOCRINOLOGY

Jan Jiskra
Treatment of hypothyroidism in specific clinical situations ................................. 117

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxine and risk minimization while
ensuring optimal clinical effect. First part. .......................................................... 123

Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Testosterone and obesity in males ..................................................................... 131

REPORT FROM WEBINAR OF CZECH SOCIETY OF CARDIOLOGY

Jan Škrha jr., Jan Piťha, Petr Ošťádal, Zuzana Zafarová
New data on cardiovascular risk factors
in diabetic patients .............................................................................................. 135

INFORMATION ................................................................................................... 143

INSTRUCTION FOR AUTHORS ........................................................................ 144