Tigis

DMEV 4/2021
DMEV 4/2021

DMEV 4/2021 (1)

úterý, 14 prosinec 2021 08:07

DMEV 4/2021

DMEV 4 2021 obalka

DIABETOLOGIE, METABOLISMUS,
ENDOKRINOLOGIE, VÝŽIVA 4/2021

OBSAH

EDITORIAL .......................................................................................... 145

DIABETOLOGIE

Martin Haluzík, Markéta Kubíčková, Jiří Veselý, Aleš Linhart,
Martin Prázný, Jan Škrha, Miloš Táborský, Filip Málek
Expertní konsenzus k praktickým aspektům
spolupráce kardiologa a diabetologa v péči
o pacienty s chronickým srdečním selháním
s redukovanou ejekční frakcí .............................................................. 152

Petr Šmahel, Josef Chmelař, Šárka Rumlarová,
Lucie Siráková, Alena Šmahelová, David Neumann,
Roman Chlíbek, Petr Prášil, Stanislav Plíšek
Diabetes mellitus 1. typu jako následek
COVID-19 .......................................................................................... 159

Zuzana Paračková
Neutrofilné extracelulárne pasce
u diabetu mellitu 1. typu .................................................................... 168

ENDOKRINOLOGIE

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxin a minimalizace rizik při zajištění
optimálního klinického účinku.
Druhá část. ....................................................................................... 175

Barbora Havlínová, Kateřina Žibřidová,
Sylvie Špitálníková, Kateřina Jarošová, Jiří Horáček,
Jan Čáp, Filip Gabalec
Raynaudův fenomén jako primární příznak
karcinomu štítné žlázy....................................................................... 183

REJSTŘÍKY 2021 ............................................................................. 187

INFORMACE ..................................................................................... 188

 

 

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................ 145

DIABETOLOGY

Martin Haluzík, Markéta Kubíčková, Jiří Veselý, Aleš Linhart,
Martin Prázný, Jan Škrha, Miloš Táborský, Filip Málek
Expert consensus on the practical aspects
of collaboration between cardiologists and diabetologists
in the management of patients with chronic heart failure
with reduced ejection fraction ............................................................ 152

Petr Šmahel, Josef Chmelař, Šárka Rumlarová,
Lucie Siráková, Alena Šmahelová, David Neumann,
Roman Chlíbek, Petr Prášil, Stanislav Plíšek
Type 1 Diabetes Mellitus as a consequence
of COVID-19 ...................................................................................... 159

Zuzana Paračková
Neutrophil extracellular traps
in type 1 diabetes .............................................................................. 168

ENDOCRINOLOGY

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxine and risk minimization to ensure
optimal clinical effect.
Second part. ...................................................................................... 175

Barbora Havlínová, Kateřina Žibřidová,
Sylvie Špitálníková, Kateřina Jarošová, Jiří Horáček,
Jan Čáp, Filip Gabalec
Raynaud‘s phenomenon as primary symptom
of thyroid cancer ............................................................................... 183

INDEX 2021 ....................................................................................... 187

INFORMATION .................................................................................. 188