Tigis

DMEV 3/2022
DMEV 3/2022

DMEV 3/2022 (1)

pátek, 30 září 2022 14:15

DMEV 3/2022

DMEV 3 22 obalka

DMEV 3/2022

OBSAH

Editorial ................................................................................ 81

DIABETOLOGIE

Eva Horová, Martina Breburdová, Vladimíra Fejfarová,
Lukáš Plachý, Klára Sochorová, Vladimír Tuka,
Jitka Zemanová, Martin Prázný

Doporučení pro fyzickou aktivitu u diabetes mellitus
České diabetologické společnosti ČLS JEP ......................... 87

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Michal Šenkyřík,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl

Metabolická kostní choroba u nemocných
na domácí parenterální výživě ............................................ 109

ENDOKRINOLOGIE

Judita Klímová, Jana Ježková
Gynekomastie u dospělých .................................................. 115

Luboslav Stárka
Obesogeny v našem prostředí ............................................. 121

ZPRÁVY

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. –
In memoriam ........................................................................ 124

Ohlédnutí za setkáními s Iwarem Klimešem ........................ 125

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. –
In memoriam ........................................................................ 127

POKYNY AUTORŮM ........................................................... 128

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................. 81

DIABETOLOGY

Eva Horová, Martina Breburdová, Vladimíra Fejfarová,
Lukáš Plachý, Klára Sochorová, Vladimír Tuka,
Jitka Zemanová, Martin Prázný

Standard of care for physical activity in diabetes
(Czech Diabetes Society) ..................................................... 87

METABOLISM/NUTRITION

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Michal Šenkyřík,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl

Metabolic bone disease in patients on home
parenteral nutritition ........................................................... 109

ENDOCRINOLOGY

Judita Klímová, Jana Ježková
Gynecomastia in adult men ............................................... 115

Luboslav Stárka
Obesogens in our environment ......................................... 121

NEWS

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. –
In memoriam ..................................................................... 124

Meetings with Iwar Klimeš ................................................ 125

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. –
In memoriam .................................................................... 127

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...................................... 128