Tigis

DMEV 4/2022
DMEV 4/2022

DMEV 4/2022 (1)

čtvrtek, 15 prosinec 2022 07:56

DMEV 4/2022

DMEV 4 2022 obalka

EDITORIAL ................................................................................ 129

DIABETOLOGIE

Vojtěch Hainer, Marie Kunešová,
Radka Taxová Braunerová,
Irena Aldhoon-Hainerová

Duální agonista inkretinových receptorů
tirzepatid: nové antidiabetikum je nadějnou
perspektivou v léčbě obezity ................................................. 136

METABOLISMUS

Markéta Vaňková, Daniela Vejražková, Běla Bendlová
Paradox adiponektinu ............................................................ 141

ENDOKRINOLOGIE

Jan Schovánek, Marta Karhanová, Ľubica Cibíčková,
Jana Kalitová, Filip Gabalec, Zdeněk Fryšák, David Karásek

Novinky v endokrinní orbitopatii v roce 2022,
dotazník časného záchytu a informační
materiály pro pacienta ........................................................... 149


Mikuláš Kosák, Jana Ježková
Diabetes insipidus při ANCA asociované
vaskulitidě .............................................................................. 154

Luboslav Stárka, Lucie Kolátorová
Fytoandrogeny? ..................................................................... 157

ZPRÁVY

Za profesorem
MUDr. RNDr. Luboslavem Stárkou, DrSc. .............................. 163

REJSTŘÍKY 2022 ................................................................... 165

PŘEDPLATNÉ ........................................................................ 167

 

EDITORIAL ............................................................................. 129

DIABETOLOGY

Vojtěch Hainer, Marie Kunešová,
Radka Taxová Braunerová,
Irena Aldhoon-Hainerová

Dual agonist of incretin receptors:
a novel antidiabetic drug
is promising obesity therapeutic prospect ................................ 136

METABOLISM

Markéta Vaňková, Daniela Vejražková, Běla Bendlová
Adiponectin paradox ................................................................. 141

ENDOCRINOLOGY

Jan Schovánek, Marta Karhanová,
Ľubica Cibíčková, Jana Kalitová,
Filip Gabalec, Zdeněk Fryšák, David Karásek

News in the endocrine orbitopathy in 2022, early symptoms
questionnaire and warning card ................................................ 149


Mikuláš Kosák, Jana Ježková
Diabetes insipidus caused
by ANCA associated vasculitis .................................................. 154

Luboslav Stárka, Lucie Kolátorová
Phytoandrogens? ...................................................................... 157

NEWS

Professor
MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. ........................................ 163

INDEX 2022 ............................................................................... 165

SUBSCRIPTION ........................................................................ 167