Tigis

DMEV 1/2023
DMEV 1/2023

DMEV 1/2023 (1)

DMEV 1 2023 obalka

DMEV 1/2023

OBSAH

Editorial .................................................................................................... 1

DIABETOLOGIE

Tomáš Koblas
Buněčná terapie diabetu: fikce nebo vzdálená skutečnost ...................... 8

Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík,
Martin Prázný, Richard Češka, Martin Haluzík

Expertní stanovisko ke spolupráci diabetologů
a internistů s nefrology v péči
o nemocné s chronickým onemocněním ledvin ..................................... 18

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Kateřina Koudelková, Petr Waldauf, Petr Wohl,
Michal Šenkyřík, Petr Beneš, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Eva Meisnerová,
Filip Fencl, Jan Gojda, Pracovní skupina domácí
parenterální výživy SKVIMP

Třicet let národního registru pacientů na domácí
parenterální výživě .................................................................................. 25

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Michal Kudla, Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout,
Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Jiří Froněk

Intestinální selhání – chirurgická problematika
a transplantace střeva ............................................................................ 36

VÝŽIVA/DIABETOLOGIE

Vendula Navrátilová, Eva Horová
Sacharidy ve stravě pacienta s diabetem ............................................... 42

PŘEDPLATNÉ ........................................................................................ 48

 

CONTENTS

Editorial .................................................................................................... 1

DIABETOLOGY

Tomáš Koblas
Cell therapy of diabetes: fiction or distant reality ...................................... 8

Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík,
Martin Prázný, Richard Češka, Martin Haluzík

Expert opinion on the cooperation of diabetologists
and internists with nephrologists in the care
of patients with chronic kidney diseases ................................................ 18

METABOLISM/NUTRITION
Kateřina Koudelková, Petr Waldauf, Petr Wohl,
Michal Šenkyřík, Petr Beneš, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Eva Meisnerová,
Filip Fencl, Jan Gojda, Pracovní skupina domácí
parenterální výživy SKVIMP

Thirty years of national home parenteral
nutrition patient registry .......................................................................... 25

Michal Kudla, Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout,
Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Jiří Froněk

Intestinal failure – surgery management
and intestinal transplantation ................................................................. 36

NUTRITION/DIABETOLOGY

Vendula Navrátilová, Eva Horová
Carbohydrates in diet of diabetic patients .............................................. 42

SUBSCRIPTION ..................................................................................... 48