Tigis

DMEV Supplementum 1/2023
DMEV Supplementum 1/2023

DMEV Supplementum 1/2023 (1)

pátek, 21 duben 2023 08:29

DMEV Supplementum 1/2023

DMEV suppl 1 2023 str 1

DMEV Supplementum 1/2023

EDITORIAL .................................................................................. 1

OBSAH ........................................................................................ 5

PROGRAM 59. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ ............................. 8

XXVIII. PRACOVNÍ SETKÁNÍ SEKCE SESTER ČDS .............. 16

POSTEROVÁ SEKCE ............................................................... 17

FIREMNÍ SYMPOZIA ................................................................ 18

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK ...................................................... 21

ABSTRAKTY POSTERŮ .......................................................... 39

REJSTŘÍK AUTORŮ ................................................................ 56

 

EDITORIAL ................................................................................ 1

CONTENTS ............................................................................... 5

PROGRAMME OF 59th DIABETOLOGICAL DAYS .................. 8

XXVIII. WORK MEETINGS OF THE SECTION
OF NURSES OF THE CDS ..................................................... 16

SECTION OF POSTERS ......................................................... 17

SYMPOSIA OF COMPANIES .................................................. 18

ABSTRACTS OF LECTURES ................................................. 21

ABSTRACTS OF POSTERS ................................................... 39

INDEX OF AUTHORS ............................................................. 56