Tigis

DMEV 2/2023
DMEV 2/2023

DMEV 2/2023 (1)

pondělí, 26 červen 2023 15:48

DMEV 2/2023

DMEV 2 2023 obalka 1

DMEV 2/2023

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................ 49

DIABETOLOGIE
Kateřina Štechová
Imunopatogeneza diabetu 1. typu a možnosti ovlivnění
autoimunitní inzulitidy – co je nového? .................................. 56

Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Karol Graňák,
Matej Vnučák, Peter Petruš, Marián Mokáň, Ivana Dedinská

Potransplantačný diabetes mellitus po transplantácii obličky
a transplantácii pečene .......................................................... 64

METABOLISMUS/VÝŽIVA
Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš,
Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský,
František Novák, Eva Meisnerová, Filip Fencl, Štěpán Tuček,
Michal Kudla

Intestinální selhání a syndrom krátkého střeva ..................... 69

ENDOKRINOLOGIE
Adela Krausová, Jana Ježková
Endokrinopatie u POEMS syndromu ..................................... 75

VÝŽIVA
Alexandra Pánková
Změny tělesné hmotnosti v důsledku kouření  ...................... 80

PŘEDPLATNÉ

 

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................ 49

DIABETOLOGY
Kateřina Štechová
Immunopathogenesis of type 1 diabetes
and the possibility of influencing autoimmune
insulitis – what’s new? ........................................................... 56

Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Karol Graňák,
Matej Vnučák, Peter Petruš, Marián Mokáň, Ivana Dedinská

Post-transplant diabetes mellitus after kidney transplantation
and liver transplantation ......................................................... 64

METABOLISM/NUTRITION
Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš,
Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský,
František Novák, Eva Meisnerová, Filip Fencl, Štěpán Tuček,
Michal Kudla

Intestinal failure and short bowel syndrome ........................... 69

ENDOCRINOLOGY
Adela Krausová, Jana Ježková
Endocrinopathy in POEMS Syndrome ................................... 75

NUTRITION
Alexandra Pánková
Body weight changes due to smoking .................................... 80

SUBSCRIPTION