Tigis

DMEV 3/2023
DMEV 3/2023

DMEV 3/2023 (1)

pátek, 29 září 2023 14:39

DMEV 3/2023

DMEV 3 2023 obalka

DMEV 3/2023

EDITORIAL ................................................................................  85

DIABETOLOGIE

David Karásek
Gliminy – nový přístup k léčbě diabetu 2. typu ........................... 92

Petra Dušátková, Štěpánka Průhová
22 let vyšetřování českých pacientů
s podezřením na MODY ............................................................. 96

Barbora Voglová-Hagerf, Zuzana Hladíková,
Peter Girman, František Saudek
Diabetická retinopatie a transplantační
léčba diabetu ............................................................................. 102

Vendula Bartáková, Kateřina Kaňková
Těhotenství komplikované gestačním diabetem
a preeklampsií – společný patofyziologický
mechanismus? .......................................................................... 112

Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská

Adipocytokíny a interleukíny v kontexte vzniku
potransplantačného diabetes mellitus –
výsledky našich analýz ............................................................. 117

PŘEDPLATNÉ

 

EDITORIAL ............................................................................... 85

DIABETOLOGY
David Karásek
Glimins – a new approach to the treatment
of type 2 diabetes ...................................................................... 92

Petra Dušátková, Štěpánka Průhová
22 years of investigation of Czech patients
with suspicion on MODY ........................................................... 96

Barbora Voglová-Hagerf, Zuzana Hladíková,
Peter Girman, František Saudek
Diabetic retinopathy and transplantation
treatment of diabetes ............................................................... 102

Vendula Bartáková, Kateřina Kaňková
Pregnancy complicated by gestational
diabetes and preeclampsia –
a common pathophysiological mechanism? ............................ 112

Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská

Adiponektins and interleukins in the context
of posttransplant diabetes mellitus –
results of our analyses .............................................................. 117

SUBSCRIPTION