Tigis

DMEV Supplementum 1/2024
DMEV Supplementum 1/2024

DMEV Supplementum 1/2024 (1)

neděle, 21 duben 2024 16:56

DMEV Supplementum 1/2024

DMEV SUPPL 2024 obalka

DMEV Supplementum 1/2024

EDITORIAL ...................................................................................... 1
OBSAH ............................................................................................ 3
PROGRAM 60. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ ................................. 6
PRACOVNÍ DEN SEKCE SESTER ČDS
PŘI 60. DIABETOLOGICKÝCH DNECH V LUHAČOVICÍCH ....... 13

POSTEROVÁ SEKCE ................................................................... 14
FIREMNÍ SYMPOZIA .................................................................... 15
ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK .......................................................... 17
ABSTRAKTY POSTERŮ ............................................................... 32
REJSTŘÍK AUTORŮ ..................................................................... 41
PŘEDPLATNÉ ............................................................................... 43
POKYNY AUTORŮM ..................................................................... 44

EDITORIAL ...................................................................................... 1
CONTENTS ..................................................................................... 3
PROGRAMME OF 60th DIABETOLOGICAL DAYS ........................ 6
WORKING MEETING OF THE SECTION OF NURSES OF CDS
AT 60th DIABETOLOGICAL DAYS IN LUHAČOVICE .................... 13

SECTION OF POSTERS ................................................................ 14
SYMPOSIA OF COMPANIES ......................................................... 15
ABSTRACTS OF LECTURES ........................................................ 17
ABSTRACTS OF POSTERS ........................................................... 32
INDEX OF AUTHORS ...................................................................... 41
SUBSCRIPTION .............................................................................. 43
INSTRUCTION FOR AUTHORS ..................................................... 44