Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2/2010
2/2010

2/2010 (1)

úterý, 02 listopad 2010 08:48

Bolest 2/2010

Editorial
Richard Rokyta ...................................................................................... 45


Obsah ................................................................................................... 49

Přehledné články
Rudolf Kotas
Migréna - současnost a perspektiva .......................................................... 53


Původní práce
Jiří Málek, František Mareček, Ladislav Hess, Martin Votava,
Alice Kurzová
Dexmedetomidin v kombinaci s fentanylem a midazolamem
vyvolává významnou dechovou depresi ......................................................  80

Václav Masopust, Andrea Vrbovská, Ivana Hilliová
Hodnocení stimulace zadních provazců systémem Versitrel ........................ 89

Recenze ................................................................................................ 92

Zprávy
Schůze komise IASP, Londýn .................................................................. 93
Zasedání Rady EFIC, Brusel .................................................................... 94
Societal Impact of Pain ...........................................................................  95
Schůze výboru SSLB ČLS JEP 21. 5. 2010 ............................................... 95

Informace ............................................................................................... 97

 

Editorial
Richard Rokyta ....................................................................................... 45

Contents ................................................................................................ 49

Reviews
Rudolf Kotas
Migraine - present and perspective ............................................................ 53

Original paper
Jiří Málek, František Mareček, Ladislav Hess, Martin Votava,
Alice Kurzová
Dexmedetomidine in combination with fentanyl and midazolam
can induce serious respiratory depression ................................................. 80

Václav Masopust, Andrea Vrbovská, Ivana Hilliová
Evaluation of stimulation by Versitrel system ............................................. 89

Review .................................................................................................. 92

News
The Meeting of IASP teaching commission, London .................................... 93
The EFIC Council Meeting, Brussels ......................................................... 94
Societal Impact of Pain ............................................................................ 95
Board meeting of Czech Pain Society 21. 5. 2010 ...................................... 95

Information ........................................................................................... 97