Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2006
č. 1/2006

č. 1/2006 (1)

čtvrtek, 06 leden 2011 13:11

Bolest 1/2006

Napsal(a)

Editorial ............................................................................................... 1

Přehledné články

Ladislav Volicer, Miloslav Kršiak:
Rozpoznání a měření bolesti u pacientů
s pokročilou demencí
............................................................................ 8
Tomáš Gabrhelík, Pavel Michálek:
Radiofrekvenční terapie bolestí bederní páteře ........................................ 14
Jiří Málek, Jiří Kripner, Jaroslava Jandová:
Terapie bolesti u dítěte s popáleninových traumatem .............................. 21

Původní články

Renata Zavadilová, Petr Knotek:
Dotazník adaptace na chronickou bolest
............................................... 28
Petr Knotek:
Měření časového aspektu bolesti vizuální analogovou škálou
a verbální stupnicí
............................................................................... 35
Jiří Kozák, Ivan Vrba, Lenka Gavendová:
Neuropatická bolest horních končetin a neurostimulace
.......................... 41

Zprávy

Seminář „Neuropatická bolest" ............................................................. 47
4th International Conference on Pain Control and Regional
Anaesthesia 18.–22. 11. 2005 Cape Town – South Africa ....................... 48

Zpráva ze Subkatedry léčby bolesti IPVZ .............................................. 50

Informace .......................................................................................... 52

Rejstříky 2005 ................................................................................... 63

 

 

Editorial ............................................................................................. 1

Reviews

Ladislav Volicer, Miloslav Kršiak:
Assessment a measurement of pain in patients
with advanced dementia
...................................................................... 8
Tomáš Gabrhelík, Pavel Michálek:
Radiofrequency management of low back pain ..................................... 14
Jiří Málek, Jiří Kripner, Jaroslava Jandová:
Pain therapy in pediatric burn trauma................................................... 21

Original papers

Renata Zavadilová, Petr Knotek:
Adaptation on chronic pain questionnaire
............................................ 28
Petr Knotek:
Time dimension of pain measured by visual analogue scale and
verbal scale
...................................................................................... 35
Jiří Kozák, Ivan Vrba, Lenka Gavendová:
Neuropathic pain of upper limbs and neurostimulation
........................... 41

News

The conference „Neuropathic pain" ..................................................... 47
4th International Conference on Pain Control and Regional
Anaesthesia 18.–22. 11. 2005 Cape Town – South Africa .................... 48

The information from the chair of the treatment
of pain IPVZ ..................................................................................... 50

Informations ..................................................................................... 52

Indexes 2005 ................................................................................... 63