Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2010
1/2010

1/2010 (1)

středa, 20 říjen 2010 10:37

Aktuality v nefrologii 01/2010

Oznámení ............................................................................................ 1

Obsah .................................................................................................. 5
Abstrakta
Abstrakta 9. mezinárodního nefrologického
sympozia „Metabolické změny při chronickém
selhání ledvin", 21. říjen 2009, Tatranská Lomnica,
Vysoké Tatry, Slovensko
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová ....................
..................................... 9

 Původní práce

Stanovení albuminurie vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografií – ano či ne?
Magdaléna Fořtová, Eva Klapková, Richard Průša,
Sylvie Dusilová Sulková, Vladimír Tesař
...........................
................
...... 20
 

Přehledné práce

Biomarkery tolerance a rejekce po transplantaci ledviny
Eva Kryštůfková, Ondřej Viklický .........................................
..........
......... 27
 

Kasuistika

Neobvyklá dislokace při zavádění femorálního
permanentního dialyzačního katétru
Roman Štilec, Vendelín Chovanec, Roman Šafránek ........
........................ 34

Announcement ................................................................................. 1
Contents ............................................................................................. 5
Abstracts
Abstracts of the 9th International Nephrological
Symposium „ Metabolic Changes in Chronic Renal Failure"
October 21, 2009, Tatranská Lomnica, The High Tatras,
Slovak Republic
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová ............................................9

Original papers
Assesment of albuminuria by high-performance
liquid chromatography – yes or no?
Magdaléna Fořtová, Eva Klapková, Richard Průša,
Sylvie Dusilová Sulková, Vladimír Tesař ...................................... 20

Reviews
Biomarkers of tolerance and rejection
after kidney transplantation
Eva Kryštůfková, Ondřej Viklický .................................................. 27

Case report
Unusual dislocation of femoral permanent dialysis catheter
during insertion
Roman Štilec, Vendelín Chovanec, Roman Šafránek ............. 34