Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2013
č. 2/2013

č. 2/2013 (1)

pondělí, 24 červen 2013 09:46

Veterinární lékař 2/2013

Editorial
František Jelínek .................................................................................... 65

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Otitis media u potkanů, naše zkušenosti s diagnostikou a terapií
Kateřina Sekyrová ................................................................................... 73

Kolaps průdušnice u psů
Roman Kvapil .......................................................................................... 81

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Terapie antibiotiky, aktualizace pro medicínu malých zvířat - 2. díl
Kombinace antibiotik
Jörg W. Schäffer ..................................................................................... 86

Komentář k překladovým článkům Terapie antibiotiky,
aktualizace pro medicínu malých zvířat
Martin Zelinka ......................................................................................... 89

FOTOGALERIE
Terapie kolapsu průdušnice u psa pomocí stentu
Michal Čáp ............................................................................................. 91

Bioptická kazuistika
Posttraumatická heterotopie tkáně sleziny do jater u psa
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Nováková ........................................ 94

Abstrakta ze zahraničních časopisů .......................................................... 97
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ........................................................................................... 104

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo ............................................................................................. 111

CONTENTS

Editorial
František Jelínek ..................................................................................... 65


REVIEWS
Otitis media in rats, our experience with diagnostics and therapy
Kateřina Sekyrová .................................................................................... 73

Tracheal Collapse (Collapsing Trachea) in dogs
Roman Kvapil ........................................................................................... 81

Translated works
Therapy with antibiotics, update for medicine of small animals – 2. part
Combination of antibiotics
Jörg W. Schäffer ...................................................................................... 86

Comment on the translated articles about antibiotic treatment,
updates for medicine of small animals
Martin Zelinka .......................................................................................... 89

PHOTOGALLERY
Treatment of tracheal collapse in a dog with stent
Michal Čáp ............................................................................................... 91

Bioptic case reports
Posttraumatic heterotopy of splenic tissue into the liver in a dog
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Nováková ......................................... 94

Abstracts from foreign journals ................................................................... 97
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................................................ 104

Information from the Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ............................................................................................. 111