Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2013
č. 3/2013

č. 3/2013 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Veterinární lékař 3/2013

OBSAH

Editorial
František Jelínek.........................................................................................................117

Původní články
Karcinoid v játrech u psa. Klinicko-patologická kazuistika
František Jelínek.........................................................................................................125

Karcinom paranálního váčku u kočky. Kazuistické sdělení
Martin Zelinka.............................................................................................................133

Jaká je Vaše diagnóza? – otázky
Kateřina Sekyrová.......................................................................................................138

Překladové články
První pomoc, anestezie a léčba bolesti u uremických pacientů
Sabine Tacke..............................................................................................................139

Chirurgie močového měchýře
Dick White..................................................................................................................145

Abstrakta ze zahraničních časopisů..............................................................................150

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben................................................................................................................158

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo..................................................................................................................169

Jaká je Vaše diagnóza? – odpovědi
Kateřina Sekyrová........................................................................................................172


CONTENTS

Editorial
František Jelínek..........................................................................................................117

Reviews
Carcinoid in the liver of a dog. Clinicopathological case report
František Jelínek..........................................................................................................125

Carcinoma of the anal sac gland in a cat. A case report
Martin Zelinka..............................................................................................................133

What is your Diagnosis? – Question
Kateřina Sekyrová........................................................................................................138

Translated works
First aid, anesthesia and pain therapy in uraemic patients
Sabine Tacke..............................................................................................................139

Surgery of the urinary bladder
Dick White..................................................................................................................145

Abstracts from foreign journals......................................................................................150  

News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben................................................................................................................158

Information from the Czech Association of the nature
Petr Stýblo.................................................................................................................169

What is your Diagnosis? – Answer
Kateřina Sekyrová.......................................................................................................172