Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2013
č. 3/2013

č. 3/2013 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie 3/2013

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................................161

Původní práce
Systémový vliv průduškového astmatu na expresi proteinu vícečetné
lékové rezistence 1 v lymfocytech periferní krve u dětí
Jan Potěšil, František Kopřiva, Petr Džubák, Sandra Donevska, Marián Hajdúch ................ 171

Přehledné články
Alergie nebo reflux? Extraezofageální reflux z pohledu otorinolaryngologa
Pavel Komínek, Petr Matoušek,Martin Formánek, Karol Zeleník ........................................ 176

Periostin − nový slibný biologický znak bronchiálního astmatu a idiopatické plicní fibrózy
Jakub Novosad, Vladimír Bartoš, Marcela Drahošová,
Vratislav Sedlák, Jan Krejsek, Irena Krčmová .................................................................. 185

Farmakoterapie, imunoterapie
Specifická alergenová imunoterapie v praxi
Vít Petrů .......................................................................................................................197

Adoptivní T-buněčná terapie v léčbě nádorových onemocnění
Kateřina Vávrová, Jiřina Bartůňková, Rudolf Horváth .......................................................... 204

Diagnostika a laboratorní technika
Mezilaboratorní porovnání imunoanalytického vyšetření fekálního kalprotektinu
Karin Malíčková ............................................................................................................ 215

Význam vyšetřování DAO v séru a plazmě
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Vítězslav Novák ............................................................. 220

Kazuistika
Anti NMDAR encefalitida
Kateřina Břečková ........................................................................................................ 224

Konference, kongresy
Kongres WAO/EAACI 2013
Petr Čáp ..................................................................................................................... 228

Informace  
Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. (1932–2013)
Václav Špičák............................................................................................................... 231

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................................................................. 161

Original papers
Systemic effect of asthma bronchiale on expression of multidrug
resistance protein 1 in peripheral blood lymphocytes amongst children
Jan Potěšil, František Kopřiva, Petr Džubák, Sandra Donevska, Marián Hajdúch................. 171

Reviews
Reflux or allergy? Extraesophageal reflux from view of otorhinolaryngologist
Pavel Komínek, Petr Matoušek, Martin Formánek, Karol Zeleník .......................................176

Periostin – a novel promising biomarker of bronchial asthma
and idiopathic pulmonary fibrosis
Jakub Novosad, Vladimír Bartoš, Marcela Drahošová,
Vratislav Sedlák, Jan Krejsek, Irena Krčmová .................................................................. 185

Pharmacotherapy, immunotherapy
Allergen-specific immunotherapy in practice
Vít Petrů ...................................................................................................................... 197

Adoptive T cell therapy in cancer treatment
Kateřina Vávrová, Jiřina Bartůňková, Rudolf Horváth ......................................................... 204

Diagnostic and laboratory technique
Interlaboratory comparison of fecal calprotectin detection by enzyme immunoassay
Karin Malíčková      ...................................................................................................... 215

Significance of DAO investigation in serum and plasma
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Vítězslav Novák ............................................................ 220

Case report
Anti NMDAR encefalitis
Kateřina Břečková ....................................................................................................... 224

Conferences and congresses
Congress WAO/EAACI 2013
Petr Čáp ..................................................................................................................... 228

Information
Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. (1932–2013)
Václav Špičák ............................................................................................................  231